CASTROL BP MOBIL SHELL CALTEX TOTAL

Need Application Help? Give us a call -free- 0909 366 278 (Mr Phan)
CASTROL - BP -
MOBIL -SHELL -CALTEX -TOTAL lubricants
to carry on business
Email: ngocphanvt@gmail.com


Tìm kiếm Blog này

28 tháng 3, 2010

Quan hệ giữa chi phí và mức độ bảo trì

Ngày nay, dù hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, vận tải hay xây dựng,Quý khách hàng vẫn phải đối mặt với thực tế chung là việc kinh doanh ngày càng mang tính cạnh tranh cao.

Nhu cầu phải giao hàng đúng lúc trong khi đầu tư cho thiết bị thường đòi hỏi vốn lớn đã tạo nên áp lực ngày càng tăng cho nhà máy và thiết bị.Thiết bị cần phải được khai thác tối đa công xuất cũng như thời gian ngừng máy được giữ ở mức tối thiểu.

Chế độ bảo dưỡng đúng cũng như việc quản lý và thực hiện tốt chế độ đóng vai trò không thể thiếu trong việc làm giảm chi phí thiết bị và thông qua đó làm giảm chi phí sản xuất.

Chúng tôi không chỉ đơn thuần cung cấp cho khách hàng dầu nhớt chất lượng cao với giá cả hợp lý và cạnh tranh mà còn cung ứng các dịch vụ kỹ thuật sau đây để thiết bị của Quý khách hàng hoạt động tối đa với chi phí thấp nhất.
CÁC SẢN PHẨM CHÚNG TÔI ĐANG KINH DOANH: 




Adrano D 208
And Adrano 3203
ADV. BRAKE & CHAIN CLEANER
ADVANCE BRAKE 5.1
ADVANCE ULTRA CHAIN
ADVANCE COOLANT Dil.
ADVANCE FILTER OIL
ADVANCE FORK 5
ADVANCE FORK 7.5
ADVANCE FORK 15
ADVANCE GEAR 10W 40
ADVANCE HELMET & VISOR
ADVANCE RACING M
ADVANCE RACING X
ADVANCE SCOOTER 2
ADVANCE SX 2
ADVANCE SX 4 15W 40
ADVANCE ULTRA 2
ADVANCE ULTRA 4 10W 40
ADVANCE VSX 2
ADVANCE VSX 4 15W 50
Albida EP 2
Albida GC 1
Albida HDX 2
Albida RL 2
Albida SDM 1
ALEXIA 50
EP 0 ALVANIA
EP 1 ALVANIA
ALVANIA EP 2
ALVANIA GL 00
ALVANIA GREASE WR 2
ALVANIA HDX 2
ALVANIA RL 3
Argine S 30
Argine T 30
Argine T 40
Argine X 40
CASSIA CHAIN 1000
CASSIA HT CHAIN
CASSIA CHAIN HTS 2
CASSIA LT CHAIN
CASSIA CHAIN LTS 1
CASSIA CR
CASSIA EPS 2
CASSIA FLUID GL 150
CASSIA FLUID GL 220
CASSIA FLUID GL 320
CASSIA FLUID GL 460
CASSIA FLUID GLE
CASSIA FLUID HF 15
CASSIA FLUID HF 32
CASSIA FLUID HF 46
CASSIA FLUID HF 68
CASSIA FLUID HF 100
CASSIA RLS 2
CASSIA XTS
CATENEX S 541
Clavus 32
Clavus 46
Clavus 68
Clavus AB 46
Clavus AB 68
Clavus G 32
Clavus G 46
Clavus G 68
Clavus R
Clavus SD
AP COREN 68
COREN AP 100
COREN AS 46
COREN AS 68
COREN D
COREN P 68
COREN P 100
COREN S 46
COREN S 68
COREN S 100
COREN V
DARIN R GREASE 2
DENTAX 90
DENTAX G 80W 90
DIAL D
DIAL DX
Dial S
Donax TA
Donax TC 10W
Donax TC 30
Donax TC 50
Donax TD 10W 30
Donax TDS 10W 30
Donax TF
Donax TM
Donax TX
Donax TZ
Donax UB
Donax YB
DROMUS B
EDELEX 945
EDELEX 956
Ensis OIL N
Ensis RX
Ensis T
Ensis V
FM Grease HD 2
GADINIA 30
GADINIA 40
AL GADINIA 30
AL GADINIA 40
Garia 405 M-32
Garia 603 S-15
Garia 613 M-15
GEAR SI 1500
GETRIEBEOEL EP 75W 90
Glycoshell CONCENTRATE
Harvell 15W T 40
Harvell TX 10W 40
HELIX DIESEL PLUS 10W 40
HELIX DIESEL PLUS 5W 40 VA
HELIX DIESEL SUPER 15W 40
HELIX DIESEL ULTRA 5W 40
HELIX F 5W 30
HELIX PLUS 10W 40
HELIX PLUS 10W 30 AH
HELIX PLUS 5W 40 S
HELIX SUPER 15W 40
HELIX ULTRA 5W 40
HELIX ULTRA 5W AB 30
Retinax CS 00
Retinax EP 2
Retinax HD 2
Retinax HDX 2
HELIX ULTRA 5W AG 30
HELIX ULTRA 5W 30 AP
HELIX ULTRA 5W AX 30
HELIX ULTRA EXTRA 5W 30
HELIX ULTRA 10W 60 RACING
HELIX ULTRA 5W VX 30
HELIX ULTRA 0W X 30
Hydrau HM 46
Hydrau HM 68
IRUS FLUID C
IRUS FLUID DU
LAVA Parab. Superconcentrate.
WASH CONCENTRATE Windshield
LAVA Windshield DILUTED
LHM S
CLEAN HANDS
Macron 205 M-5
Macron 205 M-8
Macron 401 F 22
Macron 401 F 32
Macron EDM 110
Macron EDM 130
Macron SL 501
Malleus ET 2
Malleus GL 65
Malleus GL 95
Malleus GL 205
Malleus OGH
Malleus RSB
MELINA 30
MELINA 40
MELINA S 30
Metaline BY 601
Metaline D 3202.02
Morlino 5
Morlino 10
Morlino 32
Morlino 68
Morlino 100
Morlino 150
Morlino 220
Morlino 320
MOULDOIL P 5
MULTISERVICE
MYSELLA LA 40
MYSELLA MA 40
MYSELLA XL 40
NATURELLE HF E 32
NATURELLE HF E 46
NAUTILUS biodegradable
NAUTILUS PREMIUM
Neritic HV
OMAL 68
OMAL 100
OMAL 150
OMAL 220
OMAL 320
OMAL 460
OMAL 680
OMAL F 320
OMAL HD 150
OMAL HD 220
OMAL HD 320
OMAL HD 460
OMAL HD 680
OMAL RL 220
ONDINA 909
ONDINA 917
ONDINA 924
ONDINA 933
OSSAGOL V
The PARAFINOIL
Retinax LX 2
Rhodin EP 2
Rhodin RL 3
Rimula 15W 40 D
Rimula D 30
Rimula D 40
Rimula SIGNIA 10W 40
Rimula SUPER 15W 40
Rimula SUPER FE 10W 40
ULTRA 10W 40 Rimula
Rimula ULTRA 5W 30
Rimula X 10W
Rimula 10W X 30
Rimula 15W X 40
Rimula 20W X 20
Rimula X 50
ROTELLA DD + 40
S 6800 C
SF 5288 75W 80
SHELL GREASE 2 FG
SIRIUS X 40
SIRIUS 15W 40
Sital E 403
SPIRAX A 80W 90
SPIRAX A 85W 140
SPIRAX A 90 LS
SPIRAX ASX 75W 90
SPIRAX AX 80W 90
SPIRAX G 80W
SPIRAX G 80W 90
SPIRAX GSX 75W 80
SPIRAX GX 80W
SPIRAX 90 MB
Stamina EP 2
Strombus MP
TELLUS 22
TELLUS 32
TELLUS 37
TELLUS 46
TELLUS 68
TELLUS 100
TELLUS S 32
TELLUS S 46
TELLUS S 68
TELLUS T 15
TELLUS T 32
TELLUS T 46
TELLUS T 68
THERMAL FLUID S
THERMA OIL B
Tivela GL 00
Tivela S 150
Tivela S 220
Tivela S 320
TONNA S 32
TONNA S 68
TONNA S 220
TONNA T 68
TONNA T 220
Torcula 32
Torcula 100
TRANSMISSION MA 75W 90
TURBO T 32
TURBO T 46
TURBO T 68
TURBO T 100
TURBO CC 46
Valvate J 460
The Vexilla
Vexilla G
Vexilla S 32
VOLUTE H 300
X - 100 SUPER 20W 50



BP INDUSTRIES
 

INDUSTRIAL SPECIALTIES

SAW OIL

CF SOL 32

4160 W White petrolatum

HP ENERGOL 0

HP ENERGOL 5

HP 10 ENERGOL

The ENERPAR 10

ENERPAR 11

ENERGOL WM 2

ENERGOL WM 6

ENERPAR T 017

ENERTHENE 20

TRANSCLEAN 801


METAL CUTTING 

SEVORA 120
SEVORA 723 M
FEDARO 16
MICROTREND 231
SYNTREND 341 G

TRANSMISSION OF HEAT 
Transcal LT
Transcal N
Transcal SA


Dielectrics 
Dielectric 180
Dielectric 200
ENERGOL JS-R


HYDRAULIC 
HYDRAULIC OIL 32
HYDRAULIC OIL  46
HYDRAULIC OIL  68
ENERGOL HLP-HM 15
ENERGOL HLP-HM 22
ENERGOL HLP-HM 32
ENERGOL HLP-HM 46
ENERGOL HLP-HM 68
ENERGOL HLP-HM 100
ENERGOL HLP-HM 150
ENERGOL SHF-HV 32
ENERGOL SHF-HV 46
ENERGOL SHF-HV 68
ENERGOL HL-XP 32
ENERSYN H 524

ENERSYN SF-C 14
ENERSYN SF-C 15
Bartran 46
Bartran 68
Bartran 220
Bartran HV 15
Bartran HV 32
Bartran HV 46
Bartran HV 68

FOOD INDUSTRY 
BIOHYD 32
ENERGOL GR-FG 220
ENERGOL GR-FG 460

Energrease A-2 FG


GEARS 
ENERGOL OGL 460
ENERGOL OGL 461
ENERSYN EPX 3200
EPX ENERSYN 46M

ENERSYN EPX 6800
ENERGOL GR-XP 68
ENERGOL GR-XP 100
ENERGOL GR-XP 150
ENERGOL GR-XP 220
ENERGOL GR-XP 320
ENERGOL GR-XP 460
ENERGOL GR-XP 680
ENERGOL GR-XP 1000
ENERSYN EP-XF 150
ENERSYN EP-XF 220
ENERSYN EP-XF 320
ENERSYN EP-XF 460
ENERSYN SG-XP 220
ENERSYN SG-XP 460
ENERSYN SG-XP 680

PNEUMATIC TOOLS
ENERGOL RD-E 46
ENERGOL RD-E 100


GUIDES AND BUS 
ENERGOL GHL 32
MACCURAT D 68
MACCURAT D 150
MACCURAT D 220


STEAM MACHINE / SLEEVE SHAFT 
ENERGOL AC-460 C
ENERGOL DCW 1000


INDUSTRIAL DIESEL GAS
ENERGOL LFM
ENERGOL IC-DG 40


Industrial diesel engines 
ENERGOL DS-3153
ENERGOL DS-3 154
ENERGOL IC-HF (X) 304
ENERGOL IC-HF (X) 404


TURBINE 
TURBINOL X 32
TURBINOL X 46
TURBINOL X-EP 46

ENERGOL THB 32

ENERGOL THB 46

ENERGOL THB 68

ENERGOL THB 100

ENERGOL TH-46 HT

ENERGOL TH-68 HT


TEXTILE INDUSTRY 
TXN ENERGOL 22
TXN ENERGOL 32

COMPRESSORS see...
ENERGOL RC-R 32
ENERGOL RC-R 46
ENERGOL RC-R 68
ENERGOL RC-R 100
ENERGOL RC-R 4000 46
ENERSYN RC-S 32
ENERSYN RC-S 46
ENERSYN RC-S 68
ENERSYN RC-S 8000 ISO VG 46
ENERSYN TC-68 S
ENERGOL LPT 32

ENERGOL LPT 46
ENERGOL LPT 68
ENERGOL LPT 100
ENERGOL LPS-PO 68
ENERGOL LPS 68

GREASES

Energrease HTG 2

Energrease HTG 461M

Energrease LC 1

Energrease LC 2

Energrease LCX 222

Energrease LS 3

Energrease LS-EP 00

Energrease LS-EP 0

Energrease LS-EP 2

Energrease MM-EP 1

Energrease MP-MG 2

Energrease PR 3 G

Energrease SY 1501

Energrease SY 2202

Energrease SY 4600

Energrease SY 4601

Energrease SY-HT 2

Energrease SY-462 HT

Energrease SY-PM


Release agents

ARGA

GARA

Moldex


HEAT TREATMENT 

QUENDILLA


Circulation System 

220 ENERGOL PM

ENERSYN PMS 220

ENERGOL CS 68

ENERGOL CS 100

ENERGOL CS 150

ENERGOL CS-HB 220

ENERGOL CS-HB 320

ENERGOL HTX 68

ENERGOL HTX 150

ENERGOL HTX 220

ENERGOL HTX 320

ENERGOL HTX 460

ENERGOL HTX 1000








ELECTRICAL INSULATING 
Electra 3
TENSION Dielectric



ANTI CORROSION PROTECT 
AntiX F



METAL CUTTING 

IBERCUT 20 C
IBERCUT 20 L
The IBERCUT 30
The IBERCUT

TRANSMISSION OF HEAT 
Multigrade THERMAL


ELECTRO EROSION 
IBERCUT EDM-2


HYDRAULIC 

Hidrol 32
Hidrol 46
Hidrol 68
Hidrol 100
TELEX HVLP 32
TELEX HVLP 46
TELEX HVLP 68
HYDRAULIC C-3 EP
SC HYDRAULIC
TELEX E 5
TELEX E 10
TELEX E 15
TELEX E 22
TELEX E 32
TELEX E 46
TELEX E 68
TELEX E 100
HIDROFLUX EP 22
HIDROFLUX EP 32
HIDROFLUX EP 46
HIDROFLUX EP 68
HIDROFLUX EP 100
HIDROFLUX EP 150

GEARS 
SUPER TAURO PAG 150
SUPER TAURO PAG 220
SUPER TAURO PAG 320
SUPER TAURO PAG 460
SUPER TAURO PAG 680
SUPER TAURO PAG 1000
SUPER TAURO SYNTHETIC 100
SUPER TAURO SYNTHETIC 150
SUPER TAURO SYNTHETIC 220
SUPER TAURO SYNTHETIC 320
SUPER TAURO SYNTHETIC 460
SUPER TAURO TH 150
SUPER TAURO TH 220
SUPER TAURO 68

SUPER TAURO 100
SUPER TAURO 150
SUPER TAURO 220

SUPER TAURO 320

SUPER TAURO 460
SUPER TAURO 680

SUPER TAURO 1000

TAURO 100
TAURO 150
TAURO 220

TAURO 320

TAURO 460

TAURO 680

ZEUS EP 80W GL-5

ZEUS EP GL-May 1990

ZEUS EP GL-5140


EQUIPMENT PNEUMATIC 

ASTRA 46
ASTRA 100


ZEUS GUIDE 32

ZEUS GUIDE 68

ZEUS 150 GUIDE

ZEUS 220 GUIDE

STEAM MACHINE 

HELEN 140
HELEN 200
HELEN 240

TURBINES 

ARIES 7
ARIES 15
ARIES 22
ARIES 32
ARIES 46
ARIES 68
ARIES 100
ARIES 125
ARIES 150
ARIES 220
ARIES 380
ARIES TURBOGÁS 32
ARIES TURBOGÁS 46
ARIES TURBO 32-46 - 68 - EP
SYNTHETIC COMMANDER EHC 46

COMPRESSORS 
SYNTHETIC THOR 100
MERAK VDL 32
MERAK VDL 46
MERAK VDL 68
MERAK VDL 100
MERAK VDL 150
POLAR 32
POLAR 46
POLAR 68

GREASES 
GRAS TUNNEL 2

GRAS Lytic COMPLEJO INDUSTRY 1
GRAS Lytic COMPLEJO INDUSTRY 2
GRAS Lytic EP 0
EP 1 Lytic GRAS
GRAS Lytic EP 2
GRAS Lytic EP 3
GRAS SPECIAL EP 2 / 3
GRAS Lytic MP 2
GRAS Lytic MP 3
GRAS Lytic INDUSTRY 2

GRAS CALCIUM 2
GRAS CALCIUM 3

Release agents 
The DEMOLDOIL


HEAT TREATMENT 

IBERT 15
IBERT 24
IBERT 34
IBERT 44-H
IBERT 99F

SYSTEMS MOVEMENT 

Circulation 220
Circulation 320
Circulation 460
Circulation 390
Circulation 680
Circulación EP 68
Circulación EP 100
Circulación EP 220
Circulación EP 320
Circulación EP 460
Circulación EP 680
MULTI EXTRA 30

MULTI EXTRA 40






 




REPSOL AUTO


LIGHT ENGINES   #  HEAVY ENGINES  #  Outboard  #  AGRICULTURAL ENGINES  #  MOTORCYCLE ENGINES  #  Listening & DIFFERENTIAL  #  Listening & DIFFERENTIAL
GREASES  #  AUTO SPECIALTIES

 

ENGINE LIGHT 

ELITE ECO-XXI 0W30

ELITE TDI 505.01 5W40

ELITE COMMON RAIL 5W30
ELITE Competicion 5W40

ELITE COSMOS 0W40
ELITE EVOLUTION 5W40
ELITE 10W40 INJECTION
ELITE 15W40 INYECCION
INYECCION ELITE PLUS 15W40
ELITE LONG LIFE 507.00/504.00 5W30
ELITE 10W30 MEGAFLUX
ELITE 10W40 Multivalve
SUPER ELITE 20W50
ELITE TDI 15W40
ELITE TURBO LIFE 0W30 50601
G PETROL MULTI 20W40

HEAVY MOTORS 
TURBO DIESEL 15W40 THPD
TURBO DIESEL 10W40 UHPD MID SAPS
TURBO DIESEL UHPD10W40
TURBO DIESEL VHPD 5W30
SUPER TURBO DIESEL 15W40 ShpD used in adhesiolysis

G MULTI 10W30
MULTI G DIESEL 15W40
SERIES 3 DIESEL SAE 30
SERIES 3 DIESEL SAE 40

Outboard 
ELITE NAUTICAL 2T

AGRICULTURAL MOTORS 
CERES STOU 15W40
ORION UTTO

ENGINES MOTORCYCLE 
MOTO RACING 4T 10W50

MOTO 4T 15W50
MOTO 2T Competicion
MOTO HORQUILLAS
MOTO 2T SCOOTER
MOTO SCOOTER 4T 10W40
MOTO SCOOTER 4T 5W40
MOTO 2T SYNTHETIC
MOTO SYNTHETIC 4T 10W40
MOTO 2T STANDARD
Transmisión MOTO 2T
MOTORCYCLE CADENAS

DIFFERENTIAL gear and 
CARTHAGE limited slip EP 80W90
CARTHAGE CAJAS EP 75W90
CARTHAGE CAJAS FE LD SAE 75W80
CARTHAGE EP 90
CARTHAGE FE LD SAE 75W90
CARTHAGE Multigrade 80W90 EP
CARTHAGE Multigrade EP 85W140
CARTHAGE towing INTEGRAL 75W90
EPM CS 80
EPM CS 90
MATIC ATF
MATIC III
SYNTHETIC MATIC
Transmisión TO-4 SAE 10W
Transmisión TO-4 SAE 30
Transmisión TO-4 SAE 50
TELEX W
DIESEL SERIES 3 10W

GREASES 
GRAS LI. COMPLEJO Automoción 2 / 3
GRAS MOLIGRAS EP 2
GRAS Lytic CENTRALIZED 00
GRAS Lytic EP 0
EP 1 Lytic GRAS

GRAS Lytic EP 2
GRAS Lytic EP 3
GRAS SPECIAL EP 2 / 3
GRAS Lytic MP 2
GRAS Lytic MP 3
GRAS CALCIUM 2
GRAS CALCIUM 3
GRAS IBERFARM 88 00

AUTO SPECIALTIES 

ANTIFREEZE 30%

ANTIFREEZE ORGANIC

PURE ORGANIC ANTIFREEZE

PURE ANTIFREEZE

LIQUID FRENES DOT 4

CLEAN POLISHING INTERIOR

CLEAR Windshield

MULTIPURPOSE

SHAMPOO






 


DEFORMATION OF METALS







SYSTEMS OF MOVEMENT 

MAGNA 68

MAGNA 100

MAGNA 150

MAGNA 220

MAGNA 100 PM



HYDRAULIC 

Hyspin VG 5

Hyspin VG 32

Hyspin VG 46

Hyspin VG 68

Hyspin AWS 10

Hyspin AWS 15

Hyspin AWS 22

Hyspin AWS 32

Hyspin AWS 46

Hyspin AWS 68

Hyspin AWS 100

Hyspin AWS 150

Hyspin ZZ 46

Hyspin ZZ 68

Hyspin AWH-M 15

Hyspin AWH-M 32

Hyspin AWH-M 46

Hyspin AWH-M 68

Hyspin AWH-M 100

ALPHASIN T 32-46

ANVOL WG 46



Enclosed gears 

ALPHA SP 68
ALPHA SP 100
ALPHA SP 150
ALPHA SP 220
ALPHA SP 320
ALPHA SP 460
ALPHA SP 680
ALPHASYN HG 100
ALPHASYN HG 150
ALPHASYN HG 220

COMPRESSORS
AIRCOL PD 32
AIRCOL PD 46
AIRCOL PD 68
AIRCOL PD 100
AIRCOL PD 150
AIRCOL SN 68
AIRCOL SN 100
AIRCOL 299
Icematic SW
PNEUMATIC TOOLS
OIL RD 100

TRANSMISSION OF HEAT 
PERFECTO HT 5

TURBINES
PERFECTO T 32
PERFECTO T 46
PERFECTO T 68
PERFECTO T 100

GUIDES AND BUS 
MAGNA GC 32
MAGNAGLIDE D 32
MAGNAGLIDE D 68
MAGNAGLIDE D 220

METAL CUTTING
ALUSOL TX
CLEAREDGE EP 284
COOLEDGE BI
COOLEDGE CB
COOLEDGE SG
Hysol R
Hysol X
SUPEREDGE 4
SYNTILO 22
SYNTILO 225 R
SYMTILO 81 E
SYNTILO R 4
SYNTILO R PLUS
SYNTILO XPS
HONILO 930
HONILO 971
HONILO 980
HONILO 981
ILOCUT 152
ILOCUT 154
ILOCUT 482
ILOCUT 534 B
VARIOCUT C 103
VARIOCUT C 201
VARIOCUT C 334
VARIOCUT C 460
ILOBROACH 11
ELECTRO EROSION / Dielectric 
SE 180 FLUID

Corrosion protection 
AQUA RUSTILO 2
RUSTILO DWX 10
RUSTILO DWX 21
RUSTILO DWX 22
RUSTILO DWX 30

RUSTILO DWX 33
HEAT TREATMENT

ILOQUENCH 1



INDUSTRIAL CLEANING

CARECLEAN MP

CARECLEAN S-PREMIUM

CARECLEAN PLUS

FLEXICLEAN

TECNICLEAN AS 58-62

TECNICLEAN DG 1



Release agents
CASTCON 102
CASTCON 106
CASTCON 132

GREASES 
ALPHA GEL
RED RUBBER GREASE
SPHEEROL AP 2
AP SPHEEROL 3
EPL SPHEEROL 0
SPHEEROL EPL 2
SPHEEROL LMM
SPHEEROL SX 2

DEFORMATION OF METALS

ILOFORM BW

ILOFORM 11-101

ILOFORM PNW 124

ILOFORM PS 104





 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét