CASTROL BP MOBIL SHELL CALTEX TOTAL

Need Application Help? Give us a call -free- 0909 366 278 (Mr Phan)
CASTROL - BP -
MOBIL -SHELL -CALTEX -TOTAL lubricants
to carry on business
Email: ngocphanvt@gmail.com


Tìm kiếm Blog này

18 tháng 4, 2010

Các sản phẩm dầu mỡ nhờn CASTROL - BP - MOBIL đang có hàng

 
Công ty TNHH Phong Phú
Kinh doanh chuyên nghiệp toàn quốc dầu mỡ nhờn
CASTROL - BP - MOBIL - SHELL - TOTAL - CALTEX
Office: 801 Trương Công Định, Thành phố Vũng Tàu
ĐT: + 84 64. 3593939
Fax: + 84 64. 3597229
Hotline: 0909 366 278(Mr Phan)

BP-AUTRAN 4-Dầu truyền lực BP
MÔ TẢ :
AUTRAN 4 là lao5i dầu truyền động có tính năng hoạt động bền bỉ, được thiết kế đặc biệt để đem lại độ bền ma sát tối đa của vật liệu trong các cơ cấu truyền lực . Các loại dầu này còn đạt yêu cầu của quy cách mới OAT TO-4 của Caterpillar không những bao gồm các yêu cầu về đặc tính ma sát mà còn đòi hỏi cao hơn về tính năng bảo vệ bánh răng .

ỨNG DỤNG :
AUTRAN 4 được đặc biệt chế tạo để dùng cho mọi hệ thống truyền lực, truyền động trực tiếp, thắng đĩa ướt, bộ vi sai và cầu sau của máy Caterpillar khi tiêu chuẩn OAT TO-4 được yêu cầu

AUTRAN 4 có các cấp nhớt SAE 10W, 30, và 50 .

CÁC LỢI ĐIỂM CHÍNH
-Đặc tính ma sát và chống mài mòn cao hơn so với loại dầu TO-2/CD
-Tính ma sát ổn định giúp truyền động không bị trượt và giảm tiếng ồn khi phanh(thắng).
-Tăng cường tính năng chống mài mòn đối với các báng răng của cầu sau . Do đó kéo dài tuổi thọ của hệ thống truyền động .
-Độ bền oxy hóa, tính chống ăn mòn và chống rỉ tuyệt vời

CÁC ĐẶC TRƯNG TIÊU BIỂU

AUTRAN 4 - SAE 10W
- Khối lượng riêng ở 15 độ C(ASTM D1289) Kg/l : 0,884
-Nhiệt độ chớp cháy(ASTM D92) độ C : 218
-Nhiệt độ động học ở 40 độ C(ASTM D445) cSt : 37,2
-Nhiệt độ động học ở 100 độ C(ASTM D445) cSt : 5,8
-Chỉ số độ nhớt(ASTM D2270) cSt : 95
-Nhiệt độ ngưng chảy(ASTM D97)độ C : -33

AUTRAN 4 - SAE 30
- Khối lượng riêng ở 15 độ C(ASTM D1289) Kg/l : 0,898
-Nhiệt độ chớp cháy(ASTM D92) độ C : 225
-Nhiệt độ động học ở 40 độ C(ASTM D445) cSt : 106
-Nhiệt độ động học ở 100 độ C(ASTM D445) cSt : 11,5
-Chỉ số độ nhớt(ASTM D2270) cSt : 95
-Nhiệt độ ngưng chảy(ASTM D97) độ C : -24

AUTRAN 4 - SAE 30
- Khối lượng riêng ở 15 độ C(ASTM D1289) Kg/l : 0,900
-Nhiệt độ chớp cháy(ASTM D92) độ C : 230
-Nhiệt độ động học ở 40 độ C(ASTM D445) cSt : 220
-Nhiệt độ động học ở 100 độ C(ASTM D445) cSt : 18,5
-Chỉ số độ nhớt(ASTM D2270) cSt : 93
-Nhiệt độ ngưng chảy(ASTM D97) độ C : -24

Trên đây là những số liệu tiêu biểu với sai số thông thường được chấp nhận trong sản xuất và không phải là quy cách

Bao bì : phuy 209L 


MỘT SỐ SẢN PHẨM DẦU NHỚT MOBIL HIỆN ĐANG CÓ HÀNG


MOBIL VACTRA 1 208LT DR
MOBIL VACTRA 2 208LT DR
MOBIL VACTRA 3 208LT DR
MOBIL VACTRA 4 208LT DR

SYNTHETIC OIL

MOBIL SHC 22M 55GA DR ( 208LT) DRUM METAL

MOBIL SHC 46M 55GA DR ( 208LT) DRUM METAL

MOBIL SHC 624 55GA DR ( 208LT) DR
MOBIL SHC 626 55GA DR ( 208LT) DR
MOBIL SHC 629 55GA DR ( 208LT) DR
MOBIL SHC 630 55GA DR ( 208LT) DR
MOBIL SHC 632 55GA DR ( 208LT) DR
MOBIL SHC 634 55GA DR ( 208LT) DR
MOBIL SHC 636 55GA DR ( 208LT) DR
MOBIL SHC 639 55GA DR ( 208LT) DR
MOBIL SHC 824 55GA DR ( 208LT) DR
MOBIL SHC PM 380 208LT DR

MOBIL GEAR SHC 150 181LT DR
MOBIL GEAR SHC 220 181LT DR
MOBIL GEAR SHC 320 181LT DR
MOBIL GEAR SHC 460 181LT DR
MOBIL GEAR SHC 680 181LT DR
MOBIL GEAR SHC 1000 181LT DR
MOBIL GEAR SHC 3200 1LT DR
MOBIL GEAR SHC 6800 181LT DR
MOBIL GEAR SHC XMP 320 208LT DR
MOBIL GEAR SHC XMP 460 208LT DR

MOBIL GLYGOYLE 11 208LT DR
MOBIL GLYGOYLE 22 208LT DR
MOBIL GLYGOYLE 30 208LT DR
MOBIL GLYGOYLE HE 320 208LT DR
MOBIL GLYGOYLE HE 460 208LT DR
MOBIL GLYGOYLE HE 680 208LT DR

MOBIL GLYGOYLE ARCHTIC SHC 226E DR 208L
MOBIL GLYGOYLE ARCHTIC SHC 230E DR 208L
EAL 224H 55GA 208LT DR

MOBIL RARUS 827 208LT DR
MOBIL RARUS 829 208LT DR
MOBIL RARUS SHC 1024 208LT DR
MOBIL RARUS SHC 1025 208LT DR
MOBIL RARUS SHC 1026 208LT DR
MOBIL RAROLUBE 830 208LT DR
GAS COMPRESSOR OIL 208LT DR

LITH SHC 100 384LB 174KG DR
LITH SHC 460 384LB 174KG DR

MOBIL GLYGOYLE 100, 208LT
MOBIL GLYGOYLE 150, 208LT
MOBIL GLYGOYLE 220, 208LT
MOBIL GLYGOYLE 320, 208LT
MOBIL GLYGOYLE 460, 208LT

SPINDEL OIL

MOBIL VELOCITE 3 208LT DR
MOBIL VELOCITE 6 208LT DR
MOBIL VELOCITE 10 20
8LT DR

CIRCULATING OIL

MOBIL DTA EXTRA HEAVY, 208LT DR
MOBIL DTA AA 208LT DR
MOBIL DTA BB 208LT DR
MOBIL VACUOLINE 133, 208LT DR
MOBIL VACUOLINE 137, 208LT DR
MOBIL VACUOLINE 525, 208LT DR
MOBIL VACUOLINE 528, 208LT DR
MOBIL VACUOLINE 533, 208LT DR
MOBIL VACUOLINE 537, 208LT DR
MOBIL VACUOLINE 546, 208LT DR
MOBIL VACUOLINE 1405, 208LT DR
MOBIL VACUOLINE 1409, 208LT DR
MOBIL VACUOLINE 148, 208LT DR

INDUSTRIAL GEAR OIL

MOBIL GEAR 626 208LT DR
MOBIL GEAR 627 208LT DR
MOBIL GEAR 629 208LT DR
MOBIL GEAR 630 208LT DR
MOBIL GEAR 632 208LT DR
MOBIL GEAR 634 208LT DR
MOBIL GEAR 636 208LT DR
MOBIL MISTLUBE 30 208LT DR
MOBIL MISTLUBE 32 208LT DR
MOBIL GEAR OGL 007 180 KG DR
MOBIL GEAR XMP 220 208LT DR
MOBIL GEAR XMP 320 208LT DR
MOBIL GEAR XMP 460 208LT DR
MOBIL TAC 375NC 400LB ( 181KG) DR
MOBIL TFF MT GEAR OIL 80W
ESSO JWS 2326, 208LT
TFF ATF T- IV ( JWS 3309) , 209LT
600W SUPER CYLINDER OIL 208LT DR
MOBIL NYVAC FR200D 208LT DR
MOBIL PYROTEC HFD 46 230KG DR
MOBIL GEAR 600 XP 68, 208 LT, DR
MOBIL GEAR 600 XP 100, 208 LT, DR
MOBIL GEAR 600 XP 150, 208 LT, DR
MOBIL GEAR 600 XP 220, 208 LT, DR
MOBIL GEAR 600 XP 320, 208 LT, DR
MOBIL GEAR 600 XP 460, 208 LT, DR
MOBIL GEAR 600 XP 680, 208 LT, DR

COMPRESSOR OIL

MOBIL RARUS 424 208LT DR
MOBIL RARUS 425 208LT DR
MOBIL RARUS 426 208LT DR
MOBIL RARUS 427 208LT DR
RARUS 429 208LT DR
MOBIL METAL WORKING FLUID
ARMA 798 50GA

HIDRAULIC OILMOBIL DTE 21, 208LT, DR
MOBIL DTE 24, 208LT, DR
MOBIL DTE 25, 208LT, DR
MOBIL DTE 26, 208LT, DR
MOBIL DTE 27, 208LT, DR
MOBIL DTE 11M, 208LT DR MET
MOBIL DTE 13M, 208LT DR MET
MOBIL DTE 15M, 208LT DR MET
MOBIL DTE 16M, 208LT DR MET
MOBIL DTE 18M, 208LT DR MET
MOBIL DTE 19M, 208LT DR MET
MOBIL DTE EXCEL 32, 208LT, DR
MOBIL DTE EXCEL 46, 208LT, DR
MOBIL DTE EXCEL 68, 208LT, DR

MOBIL HYDRAULIC 10W, 208LT

TURBINE OIL

MOBIL DTE LIGHT 208LT DR
MOBIL DTE MEDIUM 208LT DR
MOBIL DTE HEAVY MEDIUM 208LT DR
MOBIL DTE HEAVY 208LT DR
MOBIL DTE 798 OIL 208LT DR
MOBIL DTE 732 208LT DR
MOBIL DTE 746 208LT DR
MOBIL DTE 768 208LT DR
MOBIL DTE 832 208LT DR
MOBIL DTE 208LT DR

MOBIL TERESSTIC T 32 208LT DR
MOBIL TERESSTIC T 46 208LT DR
MOBIL TERESSTIC T 68 208LT DR
MOBIL TERESSTIC T 100 208LT DR
MOBIL TERESSTIC 150 208LT DR
MOBIL TERESSTIC 220 208LT DR
MOBIL TERESSTIC 320 208LT DR
MOBIL TERESSTIC 460 208LT DR
MOBIL TERESSTIC N 150 208LT DR
MOBIL TERESSTIC N 220 208LT DR

PAPER MACHINE OIL

MOBIL DTE PM 220 208LT DR
MOBIL REFRIGERATION OIL
MOBIL GARGOYLE ARTIC 155 D 208L
MOBIL GARGOYLE ARTIC 300 D 208L

HEAT TRANSFER OIL

MOBIL THERM 603 208LT DR
MOBIL THERM 605 208LT DR
MOBIL INDUSTRIAL OILS
MOBIL ALMO 527 208LT DR
MOBIL ALMO 529 208LT DR

AVIATION OIL

JET OIL II, 55GA ( 208LT) DRUM, METAL
JET OIL II, 24XQT, CTN/ CANS, METAL

GAS ENGINE OIL

MOBIL PEGASUS 610, 208LT, DR
MOBIL PEGASUS 710, 208LT, DR
MOBIL PEGASUS 801, 208LT, DR
MOBIL PEGASUS 805, 208LT, DR
MOBIL PEGASUS 905, 208LT, DR

MOBIL GARD 300, 200LT, DR
MOBIL GARD 312, 200LT, DR
MOBIL GARD 412, 200LT, DR
MOBIL GARD 512, 200LT, DR
MOBIL GARD M330 208LT, DR
MOBIL GARD M430 208LT, DR
MOBIL GARD M440 208LT, DR
MOBIL GARD 450 NC 208LT, DR
MOBIL GARD M50 208LT, DR
MOBIL GARD SP 55, 208LT, DR
MOBIL GARD 570, 208LT, DR
MOBIL GARD ADL 40, 208LT, DR
MOBIL GARD HSD, 208LT, DR
MOBIL GARD HSHC 208LT, DR

GREASES

MOBIL LUX EP 0, 180 KG, DRUM
MOBIL LUX EP 1, 180 KG, DRUM
MOBIL LUX EP 2, 180 KG, DRUM
SERIES
SHC 524
SHC 525
SHC 526
SHC 624
SHC 626
SHC 627
SHC 629
SHC 630
SHC 632
SHC 634
SHC 636
SHC 639
MOBILGEAR SHC 150
MOBILGEAR SHC 220
MOBILGEAR SHC 320
MOBILGEAR SHC 460
MOBILGEAR SHC 680
CAS LMAQT CASTROL DOT 4 BRAKE FLUID QT
CAS 20W50D CASTROL GTX 20W50 DRUM 55G
CAS SYN20W50Q CASTOL SYNTHETIC 20W50 6/1
CAS ND30Q CASTROL ND 30 12/1QT
CAS LMAPT CASTROL DOT 4 BRAKE FLUID PINTS
CAS LMAGAL CASTROL DOT 4 BRAKE FLUID GALLONS
CAS HD30Q CASTROL HD 30 12/1QT
CAS ATFQ CASTROL ATF 12/1QT
CAS 5W50Q CASTROL SYN 5W50 6/1QT
CAS 5W30Q CASTROL GTX 5W30 12/1QT
CAS 20W50Q CASTROL GTX 20W50 12/1QT
CAS 10W40Q CASTROL GTX 10W40 12/1QT
CAS 10W30Q CASTROL GTX 10W30 12/1QT
CIT ATF-F CITGO ATF TYPE F 12/1QT TRANSGARD
CIT 5W30Q CITGO 5W30 12/1QT SUPERGARD
CIT 5W20Q CITGO 5W20 12/1QT SUPERGARD
CIT 20W50Q CITGO 20W50 12/1QT SUPERGARD
CIT 15W40Q CITGO 15W40 12/1QT TRANSGARD 500 HD
CIT 10W40Q CITGO 10W40 12/1QT SUPERGARD
CIT 10W30Q CITGO 10W30 12/1QT SUPERGARD
CIT WLS WINDOW LUBE STICKERS STATIC CLING
CIT ND30Q CITGO NON DETERGENT 30 SUPERGARD 12x1QT
CIT HD30Q CITGO HD 30 12/1QT SUPERGARD
CIT ATFQ CITGO ATF 12/1QT TRANSGARD MP
CTL ND30Q COASTAL ND30Q
CTL 10W30Q COASTAL 10W30 QUARTS 12/1 QT
CTL 10W40Q COASTAL 10W40 QUARTS 12/1 QT
CTL HD30Q COASTAL HD30 QUARTS 12/1 QT
CTL ATFQ COASTAL ATF QUARTS 12/1 QUARTS
CTL OB32 COASTAL OUTBOARD QTS
CTL ND40Q COASTAL ND40Q
CT TRA/HYD/D CLINGTUF TRACTOR HYDRAULIC DRUM
CT 85W1905G CLING-TUFF 85W140 PAIL
CT 15W40P CLING-TUFF 15W40P
CTL OB16 COASTAL 2 CYCLE 12/16oz
CTL ATFG COASTAL ATF GALLONS 6/1 GALLONS
CTL 5W30Q COASTAL 5W30 QUARTS 12/1 QT
CTL 5W20Q COASTAL 5W20 QUARTS 12/1 QT
CTL 20W50Q COASTAL 20W50 QUARTS 12/1 QT
CTL 15W40Q COASTAL 15W40 QUARTS 12/1 QT
CTL 15W40G COASTAL 15W40 GALLONS 6/1 GALLONS TO A CASE
CT B&CG CLING TUF BAR AND CHAIN GALLONS
CT B&CD CLING TUF BAR AND CHAIN DRUM
EXX NUTOH100D EXXON NUTO H 100 DRUM
EXX NUTOH46P EXXON NUTO H HYD 46 PAIL
EXX NUTOH68P EXXON NUTO H HYD 68 PAIL
EXX UNIVOLTD EXXON UNIVOLT N61 55G
EXX H560P EXXON H560P
EXX E20W50Q EXXON AVIATION E 20W50 QTS
EXX 2380 AIR BP TURBO 2380 24/1QT QTS
EXX XD330WQ EXXON XD - 3 30W 12/1QT
EXX XD330WP EXXON XD - 3 30W 5G PAIL
EXX XD315W40P EXXON XD - 3 15W40 5G PAIL
EXX TRANS30D EXXON EXXTRANS 30 DR 30W 55G
EXX TER685G EXXON TERESSTIC 68 5G PAIL
EXX TER100D EXXON TERESSTIC 100 55G DRUM
EXX SPART460P EXXON SPARTAN EP460 5G PAIL
EXX SPART220P EXXON SPARTAN EP220 5G PAIL
EXX SPART150P EXXON SPARTAN EP150 5G PAIL
EXX RONEXP EXXON RONEX MP2 35lb GREASE PAIL
EXX POLYEMC EXXON POLYREX EM 14OZ
EXX NUTOH46D EXXON NUTO HYDRAULIC 46D
EXX HD30Q EXXON 30W 12/1QT SUPERFLO
EXX FEBIS68P EXXON FEBIS K 68 5G PAIL
EXX ATFQ EXXON ATF 12/1QT SUPERFLO
EXX 5W30Q EXXON 12/1QT SUPERFLO
EXX 5W20Q EXXON 5W20 12/1QT SUPERFLO
EXX 2CYCLE EXXON 2 - CYCLE 12/1QT SUPERFLO SUPREME
EXX 20W50Q EXXON 12/1QT SUPERFLO
EXX 10W40Q EXXON 10W40 12/1QT SUPERFLO
EXX 10W30Q EXXON 10W30 12/1QT SUPERFLO
GUL WLS WINDOW LUBE STICKERS STATIC CLING
GUL ATFQ GULFPRIDE ATF 12X1QT
GUL 5W30Q GULFPRIDE 5W30 12X1QT
GUL 5W20Q GULFPRIDE 5W20 12X1QT
GUL 20W50Q GULFPRIDE 20W50 12X1QT
GUL 15W40Q GULFPRIDE 15W40 12X1QT
GUL 10W40Q GULFPRIDE 10W40 12X1QT
GUL 10W30Q GULFPRIDE 10W30 12X1QT
GUL OB16 GULF 2 CYCLE 16 OZ
LGD 15W40G LUBRIGUARD 15W40 GALLON 6/1 GAL
LGD 15W40Q LUBRIGUARD 15W40Q
LGD SYN/ATFD LUBRIGUARD SYN ATF MERCON DRUM
LGD 80W90P LUBRIGUARD 80W90 GEAR OIL PAIL
LGD 80W90K LUBRIGUARD 80W90 GEAR OIL 120lb KEG
LUB OBG LUBRIMATIC OBG
LGD ATFG LUBRIGUARD ATFG
MOB 1 4T MOBIL 1 RACING 4T 10W40 6/1 QT
MOB DTEEXCEL46P MOBIL DTE 10 EXCEL 46 PAIL 5G
MOB THERM603P MOBILTHERM 603 PAIL 5G
MOB DTEAAP MOBIL DTE AA PAIL 5G
MOB 80W90D MOBILUBE HD 80W90 400LB
MOB 75W140P MOBIL 1 SYN LS 75W140 5G
MOB 05MM010DE MOBIL CUSTOMIZED STATIC CLING W/IMPRINT
MOB DVSYNATFP MOBIL DELVAC SYN ATF 5G
MOB RARUS 427 DRUM 55G RARUS DRUM 55G
MOB MET427D MOBILMET 427 DRUM
MOB 15W40MXD MOBIL DELVAC MX 15W40D MARINE
MOB DTE13MD MOBIL DTE 13M DRUM
MOB VACTRA1P MOBIL VACTRA #1 PAIL 5G
MOB 75W90D MOBIL DELVAC SYN 75W90D 375 LB
MOB FL15W40D MOBIL FLEET 15W40 DR 55 CJ4
MOB 600XP150P MOBILGEAR 600XP 150 PAIL
MOB 05AI030DE-X MOBIL STATIC CLING BLANK
MOB 05AI031DE MOBIL 1 STATIC CLING BLANK
MOB DTEFM32P MOBIL DTE FM 32 PAIL
MOB 1 15W50D MOBIL 1 15W50 DR 55G 98E322
MOB METS122P MOBILMET S122 PAIL
MOB WLS WINDOW LUBE STICKERS STATIC CLING
MOB DEXRON VI ATFQ MOBIL DEXRON VI 12 X 1QT 98JD05
MOB LUXEP2P MOBILUX EP 2 PAIL 35LB
MOB TRANS30D MOBILTRANS HD30 DRUM 55G
MOB 85W140K MOBILUBE HD 85W140 KEG 120LB
MOB 600XP150D MOBILGEAR 600XP 150 DRUM 55 GALLON
MOB 1 5W40D MOBIL 1 ESP FMLR M 5W40 DR 55G
MOB LITHSHC1500C MOBILITH SHC 1500 CART 13.7 oz
MOB 1 15W50Q MOBIL 1 15W50 6X1QT 98JD41
MOB RARUS SHC1026P MOBIL RARUS SHC1026P 5G
MOBIL THERM43D MOBILTHERM 43 DR 55G
MOB XHP222TUB MOBIL GRS XHP 222 1LB
MOB XHP222SPC MOBIL GRS XHP 222 SP CRT 14.1oz
MOB XHP222K MOBIL GRS XHP 222 KEG 120LB
MOB XHP222C MOBIL GRS XHP 222 CART 14.1oz 98GM27
MOB WIPES RAIN - X WIPES
MOB VELOCITE6P MOBIL VELOCITE #6 PAIL 5G
MOB VELOCITE6D MOBIL VELOCITE #6 DRUM 55G
MOB VELOCITE3P MOBIL VELOCITE #3 PAIL 5G
MOB VELOCITE3D MOBIL VELOCITE #3 DRUM 55G
MOB VELOCITE10P MOBIL VELOCITE #10 PAIL 5G
MOB VACU1409P MOBIL VACUOLINE 1409 PL 5G
MOB VACU1409D MOBIL VACUOLINE 1409 DRU 55G
MOB VACU1405P MOBIL VACUOLINE 1405 PL 5G
MOB VACU1405D MOBIL VACUOLINE 1405 DR 55G 98033E
MOB VACTRA4P MOBIL VACTRA #4 5 GALLON PAIL
MOB VACTRA2P MOBIL VACTRA #2 PAIL 5G
MOB VACTRA2D MOBIL VACTRA #2 DR 55G 98799D
MOB VACTRA1D MOBIL VACTRA #1 DR 55G
MOB TRANSSHC50P MOBILTRANS SHC 50 PAIL 5G
MOB TRANSSHC50D MOBILTRANS SHC 50 DR 55G
MOB TRANS50P MOBILTRANS HD 50 PAIL 5G
MOB TRANS30P MOBILTRANS HD 30 PAIL 5G
MOB TRANS10P MOBILTRANS HD 10 PAIL 5G
MOB TEMPSHC32P MOBILTEMP SHC 32 PAIL 35LB
MOB TEMPSHC32K MOBILTEMP SHC 32 KEG 112LB
MOB SHC630P MOBIL SHC 630 PAIL 5G
MOB SHC626P MOBIL SHC 626 PAIL 5G
MOB SHC626D MOBIL SHC 626 DRUM 55G
MOB RARUS427P MOBIL RARUS 427 PAIL 5G
MOB POPUP RAIN - X POP UPS
MOB METGAMMAP MOBILMET GAMMA PAIL 5G
MOB LUXEP2C MOBILUX EP 2 CART 14OZ
MOB LUXEP1P MOBILUX EP 1 PAIL 35LB
MOB LUXEP1C MOBILUX EP 1 CART 14OZ
MOB LUXEP0P MOBILUX EP 0 PAIL 35LB
MOB LITHSHCPMD MOBILITH SHC PM 460 DR 384LB
MOB LITHSHC460K MOBILITH SHC 460 KEG 112LB
MOB LITHSHC460C MOBILITH SHC 460 CART 13.7OZ
MOB LITHSHC220C MOBILITH SHC 220 CART 13.7OZ
MOB LITHSHC1500P MOBILITH SHC 1500 PAIL 35LB
MOB LITHSHC100P MOBILITH SHC 100 PAIL 35LB
MOB LITHSHC100C MOBILITH SHC 100 CART 13.7 oz
MOB LITHAW0P MOBILITH AW 0 PAIL 35LB
MOB HM 5W30Q MOBIL HM 5W30 6/1QT CLEAN HM
MOB HM 10W40Q MOBIL HM 10W40 6/1QT CLEAN
MOB HM 10W30Q MOBIL HM 10W30 6/1QT CLEAN
MOB GLASSTREAT RAIN - X GLASS TREATMENT
MOB GEAR634P MOBILGEAR 634 PAIL 38LB
MOB GEAR629P MOBILGEAR 629 PAIL 38LB
MOB GEAR626P MOBILGEAR 626 PAIL 38LB
MOB FOG RAIN - X FOG WIPES
MOB FLUID424P MOBILFLUID 424 PAIL 5G
MOB FLUID424D MOBILFLUID 424 DR 55G
MOB EALARCTIC68D MOBIL EAL ARCTIC 68 DR 55G
MOB EAL224P MOBIL EAL 224H PAIL 5G
MOB EAL224D MOBIL EAL 224H DR 55G
MOB DVSYN75W90G MOBIL DLVC SYN  75W90G DELVAC G/O
MOB DVSYN50 MOBIL DLVC SYN TRANS 50P DELVAC 50W PL
MOB DV80W140Q MOBIL DLVC SYN 80W140QT G/O
MOB DV80W140K MOBIL DLVC SYN 80W140KEG G/O
MOB DV1640P MOBIL DELVAC 1640 PAIL 1600 40W 5G
MOB DV1630Q MOBIL DELVAC 1630 12/1QT 1600 30W QT
MOB DV1630G MOBIL DELVAC 1630 4/1GA 1630 GA
MOB DV1340P MOBIL DELVAC 1340 PAIL 5G
MOB DTEMEDP MOBIL DTE MED PAIL 5G
MOB DTEMEDD MOBIL DTE MED DR 55G
MOB DTELIGHTP MOBIL DTE LIGHT PAIL 5G
MOB DTELIGHTD MOBIL DTE LIGHT DR 55G 98J157
MOB DTEHVP MOBIL DTE HVY PAIL 5G
MOB DTEHVMEDP MOBIL DTE HVY MED PAIL 5G
MOB DTEHVMEDD MOBIL DTE HVY MED DR 55G
MOB DTEHVD MOBIL DTE HVY DR 55G 98K563
MOB DTEEXHVD MOBIL DTE EX HVY DR 55G 98K075
MOB DTEBBP MOBIL DTE BB PAIL 5G
MOB DTEBBD MOBIL DTE BB DR 55G 98K490
MOB DTE26P MOBIL DTE 26 PAIL 5G
MOB DTE26D MOBIL DTE 26 DR 55G
MOB DTE25P MOBIL DTE 25 PAIL 5G
MOB DTE25D MOBIL DTE 25 DR  55G
MOB DTE24P MOBIL DTE 24 PAIL 5G
MOB DTE24D MOBIL DTE 24 DR 55G
MOB DTE21P MOBIL DTE 21 PAIL 5G
MOB DTE16MD MOBIL DTE 16M DRUM 98290E
MOB DTE15MP MOBIL DTE 15M PAIL 5G
MOB DTE13MP MOBIL DTE 13M PAIL 5G
MOB DTE12MP MOBIL DTE 12M PAIL
MOB DTE11MP MOBIL DTE 11M 5G
MOB DIS RAIN - X DISPLAY GLASS
MOB DELVAC1G MOBIL DELVAC 1 5W40 4X1G ESP
MOB CMSK MOBIL GRS CM - S KG 120 LB
MOB CMSC MOBIL GRS CM - S CART 14
MOB ATFQ MV MOBIL MV - ATF 12/1QT MULTI VEHICLE 98HB92
MOB ATFQ MOBIL ATF D/M 12X1QT 98HD04
MOB ATFP MOBIL ATF D/M PAIL 5G
MOB ATFD MOBIL ATF D/M DR 55G
MOB ARMA522D MOBILARMA 522 DR 55G
MOB ARMA245D MOBILARMA 245 DR 53G
MOB 80W90Q MOBILUBE HD 80W90 12X1QT 98FU09
MOB 80W90P MOBILUBE HD 80W90 PAIL 38LB
MOB 75W140Q MOBIL 1 SYN LS 75W140 QT 98FS32
MOB 7500 5W30Q MOBIL 7500 5W30 6X1QT 98HC50
MOB 7500 5W20Q MOBIL 7500 5W20 6X1QT 98HC52
MOB 7500 10W30Q MOBIL 7500 10W30 6X1QT 98HC51
MOB 600XP68P MOBILGEAR 600XP 68 PAIL
MOB 600XP220P MOBILGEAR 600XP 220 PAIL
MOB 5W30Q MOBIL 5000 5W30 12X1QT 98HC44
MOB 5W30D MOBIL CLEAN 5W30 DR 55G
MOB 5W30B MOBIL CLEAN 5W30 BULK
MOB 5W20Q MOBIL 5000 5W20 12X1QT 98HC43
MOB 3309Q MOBIL ATF 3309 12X1QT 98GX57
MOB 15W40Q MOBIL DLVC 15W40 12X1QT DELVAC 1300 SP 98JA04
MOB 15W40P MOBIL DELVAC 15W40 PAIL 1300 SP
MOB 15W40G MOBIL DELVAC 15W40 4X1GA 1300 SP 98JA03
MOB 15W40D MOBIL DELVAC 15W40 DR 55 1300
MOB 15W40B F MOBIL FLEET 15W40 CJ4 BU
MOB 10W40Q MOBIL 5000 10W40 12X1QT 98HC46
MOB 10W40D MOBIL 5000 10W40 DRUM 98996D
MOB 10W30Q MOBIL 5000 10W30 12X1 QT 98HC45
MOB 10W30D MOBIL CLEAN 10W30 DRUM 98220D
MOB 10W30B MOBIL CLEAN 10W30 BULK
MOB 1 VTWINQ MOBIL 1 VT 20W50 6X1QT
MOB 1 SYNGRSC MOBIL 1 SYN GREASE CARTRIDGE 12.5oz
MOB 1 SYN75W90Q MOBIL 1 SYN LS 75W90 QT 98W573
MOB 1 SUV5W30Q MOBIL 1 SUV 5W30 6X1QT TRUCK 98HM70
MOB 1 MX4TQ MOBIL 1 MX4T 10W40 6X1QT
MOB 1 ESP5W40Q MOBIL 1 ESP FMLA M 5W40 98HT81
MOB 1 EP5W30Q MOBIL 1 EP 5W30 6X1QT 98HC54
MOB 1 EP5W20Q MOBIL 1 EP 5W20 6X1 QT 98HC53
MOB 1 EP15W50Q MOBIL 1 EP 15W50 6X1QT 98HC57
MOB 1 EP15W50D MOBIL 1 EP 15W50 DR 55G 98HD16
MOB 1 EP10W40Q MOBIL 1 EP 10W40 6X1QT 98HC56
MOB 1 EP10W30Q MOBIL 1 EP 10W30 6X1QT 98HC59
MOB 1 ATFQ MOBIL 1 ATF 6X1QT 98HC69
MOB 1 5W40Q MOBIL 1 DS TRK 5W40 6X1 QT TURBO
MOB 1 5W30Q MOBIL 1 5W30 6X1QT 98HC63
MOB 1 5W30G MOBIL 1 5W30 4X1 GA 98GW41
MOB 1 5W20Q MOBIL 1 5W20 6X1QT 98HC95
MOB 1 5W20D MOBIL 1 5W20 DR 55G
MOB 1 2TQ MOBIL 1 RACING 2T 6X1QT
MOB 1 10W30Q MOBIL 1 10W-30 6X1 QT 98HC65
MOB 1 10W30G MOBIL 1 10W30 4X1 GA 98807Q
MOB 1 0W40Q MOBIL 1 0W40 6X1QT 98HC64
MOB 1 0W40D MOBIL 1 0W40 DR 55G
MOB 1 0W30Q MOBIL 1 0W30 6X1QT 98JQ67
MOB 1 0W20Q MOBIL 1 0W20 6X1QT 98HM63
MOB SHC634P MOBIL SHC 634 PAIL
MOB SHC50 MOBIL SHC 50
MOB MET763/D MOBIL MET 763 DRUM
MOB DVSYN75W90P MOBIL SYN DELVAC 75W90 PAIL
NAV AW46B NAVIGUARD AW46 BULK
NAV ATFB NAVIGUARD ATF BULK
NAV 5W30B NAVIGUARD 5W30 BULK
NAV 5W20B NAVIGUARD 5W20 BULK
NAV 15W40B NAV 15W40B PREMIUM CJF
NAV 10W30B NAVIGUARD 10W30 BULK
NAV 10W40D NAVIGUARD 10W40 DRUM 55G
NAV B&C10D NAVIGUARD BAR&CHAIN DRUM 10W WINTER
NAV B&CG10 NAVIGUARD BAR AND CHAIN 10W 4X1 GALLONS
NAV B&CQ NAVIGUARD BAR&CHAIN QT ALL SEASON
NAV SPKIT20G NAVIGUARD SPILL KIT UNIVERSAL 20 GALLON
NAV SYN/ATFD NAVIGUARD SYNTHETIC ATFD
NAV 20W50D NAVIGUARD 20W50D 55 GALLON
NAV SPIN10P NAVIGUARD #10 SPIND OIL 5 GALLON PAIL
NAV B&CG NAVIGUARD BAR AND CHAIN 30W 4X1 GALLONS
NAV AW68P NAVIGUARD AW 68 PAIL HYDROLIC OIL
NAV AW68D NAVIGUARD AW 68 DRUM HYDROLIC OIL
NAV AW46P NAVIGUARD AW 46 PAIL HYDROLIC FLUID
NAV AW46D NAVIGUARD AW 46 DRUM HYDROLIC OIL
NAV AW32P NAVIGUARD AW 32 PAIL HYDROLIC OIL
NAV AW32D NAVIGUARD AW 32 DRUM HYDROLIC OIL
NAV ATFP NAVIGUARD ATF PAIL 5 GALLONS
NAV ATFD NAVIGUARD ATF DRUM 55 GALLONS
NAV 80W90P NAVIGUARD 80W90 PAIL GEAR OIL
NAV 5W30D NAVIGUARD 5W30 DRUM 55 GALLONS
NAV 5W20D NAVIGUARD 5W20 DRUM 55 GALLONS
NAV 15W40D NAVIGUARD 15W40D 55 GALLONS
NAV 10W30D NAVIGUARD 10W30 DRUM 55 GALLONS
NAV ATFK NAVIGUARD ATF KEG
NAV 80W90K NAVIGUARD 80W90 KEG
PEA 5W30 PEAK 5W30 Q
VAL SYN5W20 VALVOLINE SYN 5W20 6/1 QTS
SUN 5W30Q SUNOCO 5W30 12/1 QUARTS
SUN 10W40Q SUNOCO 10W40 12/1 QUARTS
SUN 10W30Q SUNOCO 10W39 12/1 QUARTS
PEN 5W20D PENNWOOD 5W20 DRUM 55G
PEN 10W40D PENNWOOD 10W40 DRUM 55G
PEN 20W50D PENNWOOD 20W50 DRUM 55G
PEN ATFD PENNWOOD ATF DRUM 55 GALLONS
PEN 5W30D PENNWOOD 5W30 DRUM 55G
PEN 15W40D PENNWOOD 15W40 DRUM 55G
PEN 10W30D PENNWOOD 10W30 DRUM 55G
QST MPGREASE QUAKER STATE MP GREASE 120 LB KEG
QS OB3 2-CYCLE 24/3oz
QS OB8 2 - CYCLE 24 / 8 oz
SHL DEXCOOL50/50G SHELL DEXCOOL 50/50G 6/1
SHL TONNAV68D SHELL TONNA V 68 NF DRUM
SHL 85W140K SHELL SPIRAX 85W140 KEG
SHL 5W20SYNQ SHELL SYN 5W20 6/1QT
SHL WLS WINDOW LUBE STICKERS STATIC CLING
SHL T40P ROTELLA T 40W PAIL
SHL T40G ROTELLA T 40W 6/1 GA
SHL T30Q ROTELLA T 30W 12/1QT
SHL T30P ROTELLA T 30W PAIL
SHL T30G ROTELLA T 30W 3/1 GA
SHL T10W30Q ROTELLA T 10W30 12/1QT
SHL T10W30G ROTELLA T 10W30 6/1 GA
SHL MOR150P SHELL MORLINA 150 PAIL
SHL HD30Q SHELL HD 30 12/1QT FORMULA
SHL EP2C SHELL ALVANIA EP2 CART
SHL ELCG SHELL ROTELLA ELC 6/1 GA EXT LIFE COOLANT
SHL ELCD SHELL ROTELLA ELC DRUM EXT LIFE COOLANT
SHL DROMUS/D SHELL DROMUS B DRUM CUTTING OIL
SHL CARDIUM/P CARDIUM FLUID EP PAIL
SHL ATFQ SHELL ATF 12/1QT FORMULA
SHL ATFMVQ SHELL M - V ATF 12/1QT MULTI VEHICLE ATF
SHL AFG SHELLZONE A/F 6/1 GA ANTI FREEZE
SHL AERO80Q AEROSHELL 80 12/1QT MINERAL
SHL AERO100Q AEROSHELL 100 12/1QT MINERAL
SHL AERO#7 AEROSHELL #7 5 GALLON PAIL
SHL 5W30SYNQ SHELL SYN 5W30 6/1QT
SHL 5W30Q SHELL 5W30 12/1QT FORMULA
SHL 5W30B SHELL 5W30 BULK
SHL 5W20Q SHELL  5W20 12/1QT FORMULA 5W20
SHL 5075544 V - POWER 18oz 6/18oz
SHL 5075527 V - POWER 12oz 6/12oz
SHL 50/50D SHELL 50/50 GRN FRZ DRUM 50/50 GREEN ANTI FREEZE
SHL 20W50Q SHELL 20W50 12/1QT FORMULA
SHL 15W50Q AEROSHELL 15W50 12/1QT
SHL 15W40Q ROTELLA T 15W40 12/1QT
SHL 15W40P ROTELLA T 15W40 PAIL 5GA
SHL 15W40G ROTELLA T 15W40 3/1 GA
SHL 15W40D ROTELLA T 15W40 DRUM
SHL 10W40Q SHELL 10W40 12/1QT FORMULA
SHL 10W30SYNQ SHELL SYN 10W30 6/1QT
SHL 10W30Q SHELL 10W30 12/1QT FORMULA
SHL DEXCOOLD SHELL DEXCOOL DRUM
SHL DEXCOOL SHELL DEXCOOL 6/1 GALLONS
SHL ALVANIA EP2C SHELL ALVANIA TUBES
SHL AERO15W50 SHELL AERO 15W50 12/1 QTS
TEX USP50P TEXACO URSA SP 50W PAIL 5G
TEX USP40Q TEXACO URSA SP 40W 12/1Q
TEX USP40P TEXACO URSA SP 40W PAIL 5G
TEX USP40G TEX/CHV URSA SP 40W 6/1
TEX USP30Q TEXACO URSA SP 30W 12/1Q
TEX USP30P TEXACO URSA SP 30W PAIL 5G
TEX USP30G TEX/CHV URSA SP 30W 6/1G
TEX USP30D TEX/CHV URSA SP 30W DR 55G
TEX USP20G TEXACO URSA SP 20W 6/1GA
TEX USP15W40P TEXACO URSA SP 15W40 PAI 5G
TEX USP15W40G TEX/CHV URSA SP 15W40 3/1 GALLON
TEX USP10W30Q TEXACIO URSA SP 10W30 12
TEX USP10W30P TEXACO URSA SP 10W30 PAI 5G
TEX USP10P TEXACO URSA SP 10W PAIL 5G
TEX STAR2P TEXACO STARPLEX 2 PAIL 35LB
TEX STAR2C TEXACO STARPLEX 2  CART 14oz
TEX REGAL68D TEXACO REGAL R&O 68 DRUM 55G
TEX RANDOHDZ32P TEXACO RANDO HDZ 32 PL 5G
TEX MERCVQ TEXACO MERCON V 12/1QT ATF
TEX DEXCOOLG TEXACO DEXCOOL  6/1GA
TEX DEXCOOL50/50G TEXACO DEXCOOL 50/50 6/1
TEX CYGNUSC TEXACO CYGNUS GR2 CART 14oz
TEX COUPLINGC TEX/CHV COUPLING GR2 CAR 14oz
TEX ATFQ TEXACO ATF 12/1QT HAVOLINE
TEX 5W40SYNQ TEXACO SYN 5W40 6/1QT HAVOLINE
TEX 5W30Q TEXACO 5W30 12/1QT HAVOLINE
TEX 2CYCLEQ TEXACO 2 - CYCLE 12/1 QT HAVOLINE
TEX 2CYCLEPT TEXACO 2 - CYCLE 24/1 PT HAVOLINE
TEX 2CYCLEG TEXACO 2 - CYCLE 6/1 GA HAVOLINE
TEX 20W50Q TEXACO 20W50 12/1QT HAVOLINE
TEX 15W40Q URSA  SP 15W40 12/1QT
TEX 15W40D TEX/CHV URSA SP 15W40 DR 55G
TEX 10W40Q TEXACO 10W40 12/1QT HAVOLINE
TEX 10W30Q TEXACO 10W30 12/1QT HAVOLINE
WAR 20W50Q WARREN 20W50 12/1QT
WAR 10W30Q WARREN 10W30 12/1QT
WAR 5W30Q WARREN 5W30 12/1QT
WAR 5W20Q WARREN 5W20 12/1QT
WOL WLS WOLF'S HEAD LUBE STICKER 500 PER
WOL SYN 5W30Q WOLF'S HEAD 100% SYNTHET 5W30 12/1QT
WOL SYN 5W20Q WOLF'S HEAD 100% SYNTHET 5W20 12/1QT
WOL ATFQ WOLF'S HEAD ATF 12/1QT DEXRON III - H/M
WOL 5W30Q WOLF'S HEAD 5W30 12/1QT SUPER-DUTY
WOL 5W30D WOLF'S HEAD 5W30 DRUM SUPER-DUTY 55G
WOL 5W20Q WOLF'S HEAD 5W20 12/1QT SUPER-DUTY
WOL 10W40Q WOLF'S HEAD 10W40 12/1QT SUPER-DUTY
WOL 10W30Q WOLF'S HEAD 10W30 12/1QT SUPER-DUTY
WOL 10W30D WOLF'S HEAD 10W30 DRUM SUPER-DUTY 55G

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét