CASTROL BP MOBIL SHELL CALTEX TOTAL

Need Application Help? Give us a call -free- 0909 366 278 (Mr Phan)
CASTROL - BP -
MOBIL -SHELL -CALTEX -TOTAL lubricants
to carry on business
Email: ngocphanvt@gmail.com


Tìm kiếm Blog này

18 tháng 4, 2010

Energrease HTG 2

Welcome to
LUBE OIL MARKET 
We are marketing and trading Lube oil, Oil, lubricants, greases and chemical product for Industrial company, Transportation, etc.

MOBIL OIL PRODUCT :

SLIDE AWAY OIL.

VACTRA 1 208LT DR
VACTRA 2 208LT DR
VACTRA 3 208LT DR.
VACTRA 4 208LT DR.

SYNTHETIC OIL :

SHC 22M 55GA DR ( 208LT) DRUM.

METAL

SHC 46M 55GA DR ( 208LT) DRUM.

METAL.

SHC 624 55GA DR ( 208LT) DR.
SHC 626 55GA DR ( 208LT) DR
SHC 629 55GA DR ( 208LT) DR.
SHC 630 55GA DR ( 208LT) DR.
SHC 632 55GA DR ( 208LT) DR.
SHC 634 55GA DR ( 208LT) DR
SHC 636 55GA DR ( 208LT) DR.
SHC 639 55GA DR ( 208LT) DR.
SHC 824 55GA DR ( 208LT) DR.
SHC PM 380 208LT DR.

GEAR SHC 150 181LT DR.
GEAR SHC 220 181LT DR
GEAR SHC 320 181LT DR.
GEAR SHC 460 181LT DR
GEAR SHC 680 181LT DR.
GEAR SHC 1000 181LT DR
GEAR SHC 3200 181LT DR
GEAR SHC 6800 181LT DR
GEAR SHC XMP 320 208LT DR
GEAR SHC XMP 460 208LT DR

GLYGOYLE 11 208LT DR.
GLYGOYLE 22 208LT DR
GLYGOYLE 30 208LT DR
GLYGOYLE HE 320 208LT DR
GLYGOYLE HE 460 208LT DR
GLYGOYLE HE 680 208LT DR

GLYGOYLE ARCHTIC SHC 226E DR 208L
GLYGOYLE ARCHTIC SHC 230E DR 208L
EAL 224H 55GA 208LT DR

RARUS 827 208LT DR
RARUS 829 208LT DR
RARUS SHC 1024 208LT DR
RARUS SHC 1025 208LT DR
RARUS SHC 1026 208LT DR
RAROLUBE 830 208LT DR
GAS COMPRESSOR OIL 208LT DR

LITH SHC 100 384LB 174KG DR
LITH SHC 460 384LB 174KG DR

MOBIL GLYGOYLE 100, 208LT
MOBIL GLYGOYLE 150, 208LT
MOBIL GLYGOYLE 220, 208LT
MOBIL GLYGOYLE 320, 208LT
MOBIL GLYGOYLE 460, 208LT

SPINDEL OIL

VELOCITE 3 208LT DR
VELOCITE 6 208LT DR
VELOCITE 10 20
8LT DR

CIRCULATING OIL

DTA EXTRA HEAVY, 208LT DR
DTA AA 208LT DR
DTA BB 208LT DR
VACUOLINE 133, 208LT DR
VACUOLINE 137, 208LT DR
VACUOLINE 525, 208LT DR
VACUOLINE 528, 208LT DR
VACUOLINE 533, 208LT DR
VACUOLINE 537, 208LT DR
VACUOLINE 546, 208LT DR
VACUOLINE 1405, 208LT DR
VACUOLINE 1409, 208LT DR
VACUOLINE 148, 208LT DR

INDUSTRIAL GEAR OIL

GEAR 626 208LT DR
GEAR 627 208LT DR
GEAR 629 208LT DR
GEAR 630 208LT DR
GEAR 632 208LT DR
GEAR 634 208LT DR
GEAR 636 208LT DR
MISTLUBE 30 208LT DR
MISTLUBE 32 208LT DR
GEAR OGL 007 180 KG DR
MOBIL GEAR XMP 220 208LT DR
MOBIL GEAR XMP 320 208LT DR
MOBIL GEAR XMP 460 208LT DR
TAC 375NC 400LB ( 181KG) DR
TFF MT GEAR OIL 80W
ESSO JWS 2326, 208LT
TFF ATF T- IV ( JWS 3309) , 209LT
600W SUPER CYLINDER OIL 208LT DR
NYVAC FR200D 208LT DR
PYROTEC HFD 46 230KG DR
MOBIL GEAR 600 XP 68, 208 LT, DR
MOBIL GEAR 600 XP 100, 208 LT, DR
MOBIL GEAR 600 XP 150, 208 LT, DR
MOBIL GEAR 600 XP 220, 208 LT, DR
MOBIL GEAR 600 XP 320, 208 LT, DR
MOBIL GEAR 600 XP 460, 208 LT, DR
MOBIL GEAR 600 XP 680, 208 LT, DR

COMPRESSOR OIL

RARUS 424 208LT DR
RARUS 425 208LT DR
RARUS 426 208LT DR
RARUS 427 208LT DR
RARUS 429 208LT DR
METAL WORKING FLUID
ARMA 798 50GA

HIDRAULIC OIL

DTE 21, 208LT, DR
DTE 24, 208LT, DR
DTE 25, 208LT, DR
DTE 26, 208LT, DR
DTE 27, 208LT, DR
DTE 11M, 208LT DR MET
DTE 13M, 208LT DR MET
DTE 15M, 208LT DR MET
DTE 16M, 208LT DR MET
DTE 18M, 208LT DR MET
DTE 19M, 208LT DR MET
DTE EXCEL 32, 208LT, DR
DTE EXCEL 46, 208LT, DR
DTE EXCEL 68, 208LT, DR

MOBIL HYDRAULIC 10W, 208LT

TURBINE OIL

DTE LIGHT 208LT DR
DTE MEDIUM 208LT DR
DTE HEAVY MEDIUM 208LT DR
DTE HEAVY 208LT DR
DTE 798 OIL 208LT DR
DTE 732 208LT DR
DTE 746 208LT DR
DTE 768 208LT DR
DTE 832 208LT DR
DTE 208LT DR

TERESSTIC T 32 208LT DR
TERESSTIC T 46 208LT DR
TERESSTIC T 68 208LT DR
TERESSTIC T 100 208LT DR
TERESSTIC 150 208LT DR
TERESSTIC 220 208LT DR
TERESSTIC 320 208LT DR
TERESSTIC 460 208LT DR
TERESSTIC N 150 208LT DR
TERESSTIC N 220 208LT DR

PAPER MACHINE OIL

DTE PM 220 208LT DR
REFRIGERATION OIL
GARGOYLE ARTIC 155 D 208L
GARGOYLE ARTIC 300 D 208L

HEAT TRANSFER OIL

THERM 603 208LT DR
THERM 605 208LT DR
INDUSTRIAL OILS
ALMO 527 208LT DR
ALMO 529 208LT DR

AVIATION OIL

JET OIL II, 55GA ( 208LT) DRUM, METAL
JET OIL II, 24XQT, CTN/ CANS, METAL

GAS ENGINE OIL

PEGASUS 610, 208LT, DR
PEGASUS 710, 208LT, DR
PEGASUS 801, 208LT, DR
PEGASUS 805, 208LT, DR
PEGASUS 905, 208LT, DR

MOBIL GARD 300, 200LT, DR
MOBIL GARD 312, 200LT, DR
MOBIL GARD 412, 200LT, DR
MOBIL GARD 512, 200LT, DR
MOBIL GARD M330 208LT, DR
MOBIL GARD M430 208LT, DR
MOBIL GARD M440 208LT, DR
MOBIL GARD 450 NC 208LT, DR
MOBIL GARD M50 208LT, DR
MOBIL GARD SP 55, 208LT, DR
MOBIL GARD 570, 208LT, DR
MOBIL GARD ADL 40, 208LT, DR
MOBIL GARD HSD, 208LT, DR
MOBIL GARD HSHC 208LT, DR

GREASES

LUX EP 0, 180 KG, DRUM
LUX EP 1, 180 KG, DRUM
LUX EP 2, 180 KG, DRUM

Please send email : ngocphanvt@gmail.com 

Free Member
LUBE OIL MARKET
Viet Nam

Products Catalog: Mobil Rarus 424, Rarus 427, Rarus 827, Rarus 829, Rarus shc 1024, rarus shc 1026 Shell Corena, kompen, SHC. [Oct. 26, 2010 6:18:56]

Price:Kompetitive Discounts
Payment Method:Cashier Order
Pack. & Delivery:Drum
Specification:Compressor Oils ;
- Mobil Rarus 424, Rarus 427
- Mobil Rarus 827, Rarus 829
- Shell Corena P, Corena S
- Kompen
- Compressor Synthetis Oil

SHC 624 55GA DR ( 208LT) DR
SHC 626 55GA DR ( 208LT) DR
SHC 629 55GA DR ( 208LT) DR
SHC 630 55GA DR ( 208LT) DR
SHC 632 55GA DR ( 208LT) DR
SHC 634 55GA DR ( 208LT) DR
SHC 636 55GA DR ( 208LT) DR
SHC 639 55GA DR ( 208LT) DR
SHC 824 55GA DR ( 208LT) DR
SHC PM 380 208LT DR

GEAR SHC 150 181LT DR
GEAR SHC 220 181LT DR
GEAR SHC 320 181LT DR
GEAR SHC 460 181LT DR
GEAR SHC 680 181LT DR
GEAR SHC 1000 181LT DR
GEAR SHC 3200 1LT DR
GEAR SHC 6800 181LT DR
GEAR SHC XMP 320 208LT DR
GEAR SHC XMP 460 208LT DR

GLYGOYLE 11 208LT DR
GLYGOYLE 22 208LT DR
GLYGOYLE 30 208LT DR
GLYGOYLE HE 320 208LT DR
GLYGOYLE HE 460 208LT DR
GLYGOYLE HE 680 208LT DR

GLYGOYLE ARCHTIC SHC 226E DR 208L
GLYGOYLE ARCHTIC SHC 230E DR 208L
EAL 224H 55GA 208LT DR

RARUS 827 208LT DR
RARUS 829 208LT DR
RARUS SHC 1024 208LT DR
RARUS SHC 1025 208LT DR
RARUS SHC 1026 208LT DR
RAROLUBE 830 208LT DR
GAS COMPRESSOR OIL 208LT DR

LITH SHC 100 384LB 174KG DR
LITH SHC 460 384LB 174KG DR

MOBIL GLYGOYLE 100, 208LT
MOBIL GLYGOYLE 150, 208LT
MOBIL GLYGOYLE 220, 208LT
MOBIL GLYGOYLE 320, 208LT
MOBIL GLYGOYLE 460, 208LT


Recommend to your friends

Company Contact
   Name: Mr Phan[Marketing]
   E-mail: ngocphanvt@gmail.com
   Mobile Number: 0909366278


   Fax Number: 064 3597229
   Address: 801 Truong Cong Dinh, Vung Tau city, Viet Nam


 Mỡ chịu nhiệt cao cấp: Energrease HTG 2
Mô tả :
Energrease HTG 2 là một loại mỡ gốc polime đất sét, có độ bền cơ học cao, chống rung, chống rỉ sét và chịu nhiệt cao. Nó cũng chứa các chất phụ gia cực áp rất tốt .

Lợi điểm chính :
-Tính chịu nhiệt cao
-Tính chịu áp xuất cao
-Không bị nước rửa trôi
-Chống ăn mòn
-Bền cơ học
-Chống rung

Ứng dụng :
Energrease HTG 2 được dùng trong các ngành Công nghiệp thép, xi măng, gạch ngói, gốm sứ và hóa chất ở nhiệt độ làm việc lên đến 200 độ C.Được khuyến cáo sử dụng cho xích tải lò sấy, ổ trục của các xe vận chuyển vật liệu trong các lò nung, con trượt, ống dẫn hướng và các ổ trượt hoạt động ở nhiệt độ cao .

Ở nhiệt độ và vận tốc thấp hơn, tuổi thọ của mỡ được kéo dài hơn. Ở nhiệt độ trên 18O độ C cần tra mỡ thường xuyên hơn và khi sử dụng cần lập thời hạn thay mỡ thích hợp nhất đối với từng loại thiết bị và điều kiện làm việc .

Các đặc trưng tiêu biểu

ENERGREASE HTG 2
-Chất làm đặc Sét/pôlime
-Phân loại NLGI : 2
-Kết cấu : Mềm
-Mầu : Nâu nhạt
-Nhiệt độ nhỏ giọt(ASTM D566) : Không chảy/độ C
-Độ xuyên kim : 60 lần giã ở 25 độ C(ASTM D217) 275/0,1mm

Trên đây là những kết quả tiêu biểu thu được với sai số thông thường được chấp nhận trong sản xuất và không tạo thành quy cách .

Bao bì : Phuy 180kg/thùng 15kg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét