CASTROL BP MOBIL SHELL CALTEX TOTAL

Need Application Help? Give us a call -free- 0909 366 278 (Mr Phan)
CASTROL - BP -
MOBIL -SHELL -CALTEX -TOTAL lubricants
to carry on business
Email: ngocphanvt@gmail.com


Tìm kiếm Blog này

19 tháng 4, 2010

Các sản phẩm dầu mỡ nhờn CASTROL - BP - MOBIL hàng mới nhập 01/2011

 Sản phẩm Mobil:
Mobil Aero HFS
Mobil Grease 28
Mobiltemp SHC 32
Mobil Grease 27
Beacon 325
Mobil Jet Oil ll
Mobil Avrex M Turbo 201
RM 301 AA
Mobil Aero HF
Mobil Avrex S Turbo 256
Mobil 355
Mobil 244
Mobil 244
Mobil 633
Mobil 633
Mobil 633
Mobil 246
Mobil 246
Mobil 522
Mobil 523
Mobilarma 247
Mobil Glygoyle HE 320
Mobil Aero HF
Mobil Mist Lube 27
Mobilgear 627
Mobilgear 629
Mobilgear 630
Mobil Mist Lube 34
Mobilgear 634
Mobil DTE 13 M
Mobil DTE 15 M
Mobil DTE 11M
Mobil DTE Excel 68
Mobil DTE 798
Mobil Vactra Oil Medium
Mobiltherm 43
Mobiltherm 603
Mobiltherm 605
Mobilux EP 0
Mobilux EP 2
Mobilube HD 80w/90
Mobil DTE 22
Mobilgrease 33
Mobil DTE 25
Mobil DTE 27
Mobil DTE 24
Mobil Arctic Turbine 150
Mobil DTE 797
Mobil Vactra Oil Light
UNIVIS J13
Mobil Aero HFA
Mobil Jet Oil 254
Mobil Jet Oil 291
Mobil Aero Oil 100
Mobil Aero Oil 80
Mobilgrease CM-W
Mobilgrease HP
Mobilith AW 1
Mobilgrease XHP 222
Mobilith AW 2
Mobilith SHC 460
Mobilith SHC PM
Mobilith SHC PM 460
Mobilith SHC 220
Mobilgrease XTC
Mobilux EP 111
Mobilux EP 004
Mobilux EP 1
Mobilux EP 0
Mobilux EP 004
Mobilgard 450 NC
Mobil Glygoyle 460
Mobil Glygoyle 680
Mobil Rarus 827
Mobil Rarus 829
Mobil Rarus SHC 1024
Mobil Rarus SHC 1025
Mobil Rarus SHC 1026
Mobil Rarus 427
Mobiltemp 1
Mobil DTE PM 150
Mobil Paper Machine Oil
Mobil DTE PM 220
Mobil Paper Machine Oil L
Mobiltrans HD 10w
Mobiltrans HD 30w
Mobiltrans HD 50w
Mobilgrease FM 102
Mobilgrease FM 222
Mobil DTE FM 100
Mobil DTE FM 32
Mobil DTE FM 46
Mobil DTE FM 68
DTE SHC 524
DTE SHC 526
Mobil Nyvac FR 200 D
Mobil Velocite Oil No. 6
Mobil Velocite Oil No. 2
Mobil DTE Oil Heavy
Mobil Vactra Oil Heavy
Mobil DTE Oil Extra Heavy
Mobil Vactra Oil Extra Heavy
Mobil Vacuoline 128
Mobil DTE Oil BB
Mobil Vactra Oil BB
Mobil Vacuoline 133
Mobil DTE Oil AA
Mobil Vactra Oil AA
Mobil DTE Oil HH
Mobil Vacuoline 146
Mobil Pegasus 390
Mobil Pegasus 801 SAE 30
Mobil Pegasus 490
Mobil Pegasus 801
Mobil Pegasus 80 Super
Mobil Pegasus 805 Super
Mobil Pegasus 385
Mobil Pegasus 426
Mobil Pegasus 485
Mobil Pegasus 805
Mobil Pegasus 446
Mobil Pegasus 489
Mobil Pegasus 710
Mobil Pegasus 1005
Mobil Pegasus 426
Mobil Pegasus 485
Mobil Pegasus 805
Mobil Pegasus 905
Mobil Mist Lube 32
Mobilgear 632
Mobilgear 600 XP 68
Mobilgear 626
Mobilgear 600 XP 680
Mobilgear 636
Mobilgear 600 XP 150
Mobilgear SHC 150
Mobilgear SHC 1000
Mobilgear SHC 1500
Mobilgear SHC XMP 150
Mobilgear 600 XP 220
Mobilgear SHC 220
Mobilgear SHC XMP 220
Mobilgear 600 XP 320
Mobilgear SHC 320
Mobilgear SHC 3200
Mobilgear SHC XMP 320
Mobilgear 600 XP 460
Mobilgear SHC 460
Mobilgear SHC XMP 460
Mobilgear SHC 680
Mobilgear SHC 6800
Mobil SHC 629
Mobil SHC 630
Mobil SHC 634
Mobil SHC 626
Mobil SHC 636
Mobilgrease CM-P
Mobilux EP 2 Moly
Mobilgrease Moly 52
Mobilgrease XHP 322 Mine
Mobilith SHC 007
Mobilux EP 460
Mobilgrease 28
Mobil Grease 29
Mobil Aero HFA
Mobilube SHC 75w/90
Mobilube SHC 80w/140
Mobiltrans SHC 50
Mobilube HD 80w/90 LS
Mobil DTE 28
Mobil DTE 26
Mobil DTE Excel 32
Mobil DTE Excel 46
Mobil DTE 18 M
Mobil DTE 12
Mobil DTE 16 M
Mobil Glygoyle HE 220
Mobil Glygoyle HE 460
Mobil Glygoyle HE 680
Mobil Vacuoline 1405
Mobil Vactra Oil No. 1
Mobil Vacuoline 1419
Mobil Vactra Oil No.4
Mobil Almo 2
Mobil Almo 527
Mobil Almo 3
Mobil Almo 529
Mobil Almo 4
Mobil Almo 532
Mobil DTE 832
Mobil DTE 846
Mobil Pyrogard 53
Mobil DTE 799
Mobil Oil Heavy Medium
Mobil DTE 724
Mobil Extra Hecla Super Cylinder Oil
Mobilfluid 424
Mobilfluid 423
Mobilgrease 27
Mobilgrease 33
Mobil Vacuoline 1409
Mobil Vactra Oil No. 2
Gargoyle Artic SHC
Mobilgear SHC 22M
Mobilgear SHC 46M
Circulating or Hydraulic Oil
MOBIL DTE 11M
MOBIL DTE 13M
MOBIL DTE 15M
MOBIL DTE 16M
MOBIL DTE 18M
MOBIL DTE 19M
MOBIL DTE 25
MOBIL NYVAC FR 200D
MOBIL SHC 524
MOBIL SHC 525
MOBIL SHC 526
MOBIL AERO HF
MOBIL DTE OIL LIGHT
MOBIL DTE OIL MEDIUM
MOBIL DTE OIL HEAVY MEDIUM
MOBIL DTE OIL HEAVY
MOBIL VACUOLINE 528
MOBIL VACUOLINE 533
MOBIL VACUOLINE 537
MOBIL DTE 846Refrigeration Oils
GARGOYLE ARCTIC OIL 155
GARGOYLE ARCTIC OIL 300
GARGOYLE ARCTIC SHC 224
GARGOYLE ARCTIC SHC 226 E
GARGOYLE ARCTIC SHC 230
GARGOYLE ARCTIC SHC NH68
MOBIL EAL ARCTIC 32
MOBIL EAL ARCTIC 46
MOBIL EAL ARCTIC 68
MOBIL EAL ARCTIC 100
MOBIL EAL ARCTIC 220
MOBIL ZERICE S 68
MOBIL ZERICE S 100Transmission Fluids
MOBIL FLUID 424
MOBIL MULTIPURPOSE ATF


Sản phẩm BP:
Engine Oils
MOBILGARD 570
MOBILGARD L540
MOBILGARD 300
MOBILGARD 312
MOBILGARD 412
MOBILGARD M330
MOBILGARD M430
MOBILGARD M440
MOBILGARD M50
MOBILGARD 450 NC
MOBILGARD ADL 30
MOBILGARD ADL 40
MOBIL DELVAC 1630
MOBIL DELVAC 1640
MOBIL DELVAC MX 15W-40
MOBIL DELVAC 1 5W-40
MOBIL DELVAC 1 SHC 5W-40
MOBILGARD 1 SHC
MOBIL OUTBOARD PLUSGreases
MOBILITH SHC 007
MOBILITH SHC 100
MOBILITH SHC 460
MOBILARMA 798
MOBILGREASE XHP 220
MOBILGREASE XHP 221
MOBILGREASE XHP 222
MOBILGREASE XHP 222 SPECIAL
MOBILGREASE XHP 223
MOBILUX EP 111
MOBILTAC 375 NCHeat Transfer Oils
MOBILTHERM 605Stern Tube Oils
MOBIL STERN TUBE LUBRICANT


Compressor or Turbocharger Oils
MOBIL GAS COMPRESSOR OIL
MOBIL RARUS 427
MOBIL RARUS 827
MOBIL RARUS 829
MOBIL RARUS SHC 1024
MOBIL RARUS SHC 1025
MOBIL RARUS SHC 1026Gear Oils
MOBIL GLYGOYLE 30
MOBIL SHC 626
MOBIL SHC 629
MOBIL SHC 630
MOBIL SHC 632
MOBIL SHC 634
MOBIL SHC 636
MOBILGEAR OGL 007
MOBIL 600W SUPER CYLINDER OIL
MOBIL GLYGOYLE 460
MOBILGEAR 600 XP 68
MOBILGEAR 600 XP 100
MOBILGEAR 600 XP 150
MOBILGEAR 600 XP 220
MOBILGEAR 600 XP 320
MOBILGEAR 600 XP 460
MOBILUBE HD 80W-90
MOBILUBE 1 SHC 75W-90Gas Turbine Oils
MOBILJET OIL II     

ENERGOL LPT & LPT-F - dầu nhớt dùng cho thiết bị làm lạnh
Ứng dụng
Energol LPT được dùng để bôi trơn các máy nén dùng các chất làm lạnh thông thường, trong đó chất làm lạnh và chất bôi trơn trộn lẫn với nhau.

Đối với các hệ thống làm lạnh cần có nhiệt độ của thiết bị bốc hơi thật thấp thì loại nhớt có nhiệt độ đông kết thấp rất cần thiết. Energol LPT-F 32 và LPT-F 46 đáp ứng được các yêu cầu này và được sử dụng tốt cho các máy nén của hãng Car rier (Mỹ).

Một số nhà sản xuất thiết bị khí nén ưa chuộng sử dụng nhớt Energol LPT để bôi trơn đường ống của các dụng cụ khí nén, và những thiết bị máy móc cần loại nhớt có nhiệt độ ngưng chảy thấp nhưng không đòi hỏi chức năng chống mài mòn.

Các loại nhớt này cũng thích hợp để bôi trơn các máy nén khí mà nhà sản xuất chỉ định loại nhớt nap -ta-lin.
Bao bì : Thùng phuy 209 lít, thùng 18 lít

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét