CASTROL BP MOBIL SHELL CALTEX TOTAL

Need Application Help? Give us a call -free- 0909 366 278 (Mr Phan)
CASTROL - BP -
MOBIL -SHELL -CALTEX -TOTAL lubricants
to carry on business
Email: ngocphanvt@gmail.com


Tìm kiếm Blog này

17 tháng 4, 2010

SẢN PHẨM VILUBE CHÚNG TÔI ĐANG CÓ HÀNG:01/01/2011

ENERGREASE LS -EP(Mỡ gốc lithium )
Mô tả :
ENERGREASE LS và LS-EP đây là loại mỡ gốc Lithium chất lượng hảo hạng kết hợp với dầu nhớt được tinh lọc bặng dung môi sử dụng thích hợp trong khoảng nhiệt độ -30 độ C đến 130 độc C .

Các loại mỡ ENERGREASE LS chứa các chất phụ gia chống mài mòn, chống oxy hóa và chống ăn mòn, giúp mỡ sử dụng được lâu dài và bảo vệ rất tốt các bề mặt lim loại đen .

Các loại mỡ ENERGREASE LS-EP có các phụ gia cực áp không chì, được dùng để bôi trơn những bề mặt chịu tải nặng và tải trọng va đập

Các loại mỡ này đều có khả năng kháng nước vá tính đa dụng .

Lợi điểm chính
-Đa dụng
-Tuối thọ sử dụng lâu dài
-Lực ma sát thấp
-Không bị nước rửa trôi
-Độ bền cơ học và tính chống rung tốt
-Khả năng bơm tốt

Ứng dụng
Mỡ ENERGREASE LS và LS-EP dùng để bôi trơn tất cả các loại ổ trượt và ổ lăn trong mọi loại máy móc - Bao gồm động cơ điện, máy công cụ, có nhiệt độ làm việc nằm trong giới hạn nêu trên .

Các đặc trưng tiêu biểu

ENERGREASE LS 2
-Phân loại NLGI (ASTM D1298) : 2
-Sự tách dầu 105 giờ ở 40 độ C(IP 121): 3,5/ %TI
-Độ xuyên kim 60 lần giã ở 25 độ C(ASTM D217) 265/295(0,1mm)
-Độ xuyên kim ổn định thay đổi 60/10 (mũ tám) lần +30(0,1mm)
-Tính chống rỉ(IP 220): 0,0
-Nhiệt độ nhỏ giọt(ASTM D566/100) 190

ENERGREASE LS 3
-Phân loại NLGI (ASTM D1298) : 3
-Sự tách dầu 105 giờ ở 40 độ C(IP 121): 1,5/ %TI
-Độ xuyên kim 60 lần giã ở 25 độ C(ASTM D217) 220/250(0,1mm)
-Độ xuyên kim ổn định thay đổi 60/10 (mũ tám) lần +30(0,1mm)
-Tính chống rỉ(IP 220): 0,0
-Nhiệt độ nhỏ giọt(ASTM D566)/đơn vị tính :100 : 190

ENERGREASE LS-EP 1
-Phân loại NLGI (ASTM D1298) : 1
-Sự tách dầu 105 giờ ở 40 độ C(IP 121): - / %TI
-Độ xuyên kim 60 lần giã ở 25 độ C(ASTM D217) 320/340(0,1mm)
-Độ xuyên kim ổn định thay đổi 60/10 (mũ tám) lần ---(0,1mm)
-Tính chống rỉ(IP 220): 0,0
-Nhiệt độ nhỏ giọt(ASTM D566)/đơn vị tính :100 : 190

ENERGREASE LS-EP 2
-Phân loại NLGI (ASTM D1298) : 2
-Sự tách dầu 105 giờ ở 40 độ C(IP 121): 2,4 / %TI
-Độ xuyên kim 60 lần giã ở 25 độ C(ASTM D217) 264/295(0,1mm)
-Độ xuyên kim ổn định thay đổi 60/10 (mũ tám) lần +35(0,1mm)
-Tính chống rỉ(IP 220): 0,0
-Nhiệt độ nhỏ giọt(ASTM D566)/đơn vị tính :100 : 190

ENERGREASE LS-EP 3
-Phân loại NLGI (ASTM D1298) : 3
-Sự tách dầu 105 giờ ở 40 độ C(IP 121): 2,5 / %TI
-Độ xuyên kim 60 lần giã ở 25 độ C(ASTM D217) 220/250(0,1mm)
-Độ xuyên kim ổn định thay đổi 60/10 (mũ tám) lần +35(0,1mm)
-Tính chống rỉ(IP 220): 0,0
-Nhiệt độ nhỏ giọt(ASTM D566)/đơn vị tính :100 : 190

Bao bì : phuy/180Kg - Xô/15Kg . 

SẢN PHẨM VILUBE CHÚNG TÔI ĐANG CÓ HÀNG:01/01/2011
DẦU THUỶ LỰC ::yikes:
Hydralo 22 Phuy 200 lít
Hydralo 32 Phuy 200 lít
Hydralo 46 Phuy 200 lít
Hydralo 68 Phuy 200 lít
Hydralo 100 Phuy 200 lít
Hydraulic Oil AW 15 Phuy 200 lít
Hydraulic Oil AW 32 Phuy 200 lít
Hydraulic Oil AW 46 Phuy 200 lít
Hydraulic Oil AW 68 Phuy 200 lít
Hydralo AW 22 Phuy 200 lít
Hydralo AW 32 Phuy 200 lít
Hydralo AW 46 Phuy 200 lít
Hydralo AW 68 Phuy 200 lít
Hydralo AW 100 Phuy 200 lít
Hydralo AW 150 Phuy 200 lít
Hydralo AW 220 Phuy 200 lít
Hydralo AW 320 Phuy 200 lít
Pacific AWX 32 Phuy 200 lít
Pacific AWX 68 Phuy 200 lít
DẦU ĐỘNG CƠ ::yikes:
Vimar 40 CD can 18 lit
Vimar 50 CD can 18 lit
Stello 40 CD/SF xô 18 lit
Stello 50 CD/SF xô 18 lit
Stello 20W50 xô 18 lit
Vimar 40 CD phuy 200 lit
Vimar 50 CD phuy 200 lit
Stello 40 CD/SF phuy 200 lit
Vilube diesel engine oil CF2 phuy 200 lit
Prido DD 40 phuy 200 lit
Stello 50 CD/SF phuy 200 lit
Stello 20W50 CD/SF phuy 200 lit
Vilube SDX 30-CF4 phuy 200 lit
Vilube SDX 40 CF phuy 200 lit
Vilube SDX 50 CF phuy 200 lit
Vilube SDX 10W phuy 200 lit
Vilube SDX4 15W40 CF4/CE/SG phuy 200 lit
Vilube SDX4 15W40 CG4/SL phuy 200 lit
Vilube SDX4 20W/50-CG4/SL phuy 200 lit
Vilube SDX6 15W40 phuy 200 lit
DẦU NHỚT HỆ THỐNG BÁNH RĂNG ::yikes:
Gear oil 90 GL1 Bình 4 lit
Gear oil 90 EP GL4 Bình 4 lit
Gear oil 140 GL1 Bình 4 lit
Gear oil 140 EP GL4 Bình 4 lit
Gear oil 90 GL1 phuy 200 lit
Gear oil 90 EP GL4 phuy 200 lit
Gear oil 140 GL1 phuy 200 lit
Gear oil 140 EP GL4 phuy 200 lit
Gear oil EP 80W-90 phuy 200 lit
Gear oil EP85W-140 phuy 200 lit
DẦU MÁY NÉN LẠNH ::yikes:
Congello 32 phuy 200 lit
Congello 46 phuy 200 lit
Congello 68 phuy 200 lit
Congello 100 phuy 200 lit
Congello X 32 phuy 200 lit
Congello X 46 phuy 200 lit
Congello X 68 phuy 200 lit
DẦU NHỚT HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ::yikes:
Matola 22 Phuy 200 lít
Matola 32 Phuy 200 lít
Matola 46 Phuy 200 lít
Matola 68 Phuy 200 lít
Matola 100 Phuy 200 lít
Matola 150 Phuy 200 lít
Matola 220 Phuy 200 lít
Matola 320 Phuy 200 lít
Matola 460 Phuy 200 lít
Matola 680 Phuy 200 lít
Matola EP32 Phuy 200 lít
Matola EP46 Phuy 200 lít
Matola EP68 Phuy 200 lít
Matola EP100 Phuy 200 lít
Matola EP150 Phuy 200 lít
Matola EP220 Phuy 200 lít
Matola EP320 Phuy 200 lít
Matola EP460 Phuy 200 lít
Matola EP680 Phuy 200 lít
Matola EP1000 Phuy 200 lít
Matola EP1000 Bình 4 lít
DẦU TRUYỀN NHIỆT::yikes:
Heatrans 300Phuy 200 lít
Heatrans 315Phuy 200 lít
DẦU MÁY NÉN KHÍ :
Acompra 32Phuy 200 lít
Acompra 46Phuy 200 lít
Acompra 68Phuy 200 lít
Acompra 100Phuy 200 lít
Acompra 150Phuy 200 lít
DẦU CẮT GỌT KIM LOẠI::yikes:
Lacto GP
DẦU TUẦN HOÀN ::yikes:
Circulating Oil CS22 Phuy 200 lít
Circulating Oil CS32 Phuy 200 lít
Circulating Oil CS46 Phuy 200 lít
Circulating Oil CS68 Phuy 200 lít
Circulating Oil CS100 Phuy 200 lít
Circulating Oil CS220 Phuy 200 lít
Circulating Oil CS320 Phuy 200 lít
DẦU TURBIN ::yikes:
Vilube Turvi TD32 Phuy 200 lít
Vilube Turvi TD46 Phuy 200 lít
Vilube Turvi TD68 Phuy 200 lít
NHỚT HÀNG HẢI ::yikes:
Vilube TP 312 Phuy 200 lít
Vilube TP 412 Phuy 200 lít
Vilube TP 512 Phuy 200 lít
Vilube TPX 340 Phuy 200 lít
Vilube TPX 415 Phuy 200 lít
Vilube TPX 430 Phuy 200 lít
Vilube TPX 440 Phuy 200 lít
Vilube TPX 515 Phuy 200 lít
Vilube TPX 540 Phuy 200 lít
Vilube Durax X 30 Phuy 200 lít
Vilube Extra DCL 4500 Phuy 200 lít
Vilube Extra DCL 5500 Phuy 200 lít
Extra DCL 5700 Phuy 200 lít
EDM D80 Phuy 200 lít
Vilube Tacko 80 Phuy 200 lít
DẦU NHỚT HỘP SỐ ::yikes:
Vilube Dexron III (ATF3) Bình 0.5 lít
Vilube Dexron III (ATF3) Bình 1 lít
Vilube Dexron III (ATF3) Phuy 200 lít
DẦU XÚC RỬA ĐỘNG CƠ ::yikes:
Flushing oil Phuy 200 lít

300V LE MANS 20W60
300V COMPETITION 15W50
300V CHRONO 10W40
300V POWER 5W40
300V POWER RACING 5W30
300V HIGH-RPM 0W20
300V 4T FACTORYLINE 15W50
300V 4T FACTORYLINE 10W40
300V 4T FACTORYLINE 5W40
300V 4T FACTORYLINE 5W30
8100 X-CESS 5W40
8100 X-CLEAN 5W40
8100 X-MAX 5W30
8100 X-LITE 0W30
7100 4T 20W50
7100 4T 10W40
6100 SYNERGIE 10W40
5100 4T 15W50
5100 4T 10W40
4100 TURBOLIGHT 10W40
4100 POWER 15W50
3100 GOLD 4T 15W50
3100 GOLD 4T 10W40
3000 4T 20W50
2100 POWER PLUS 10W40
2100 POWER 10W40
2100 POWER 15W50
2000 MULTIGRADE 20W50
1100 4T 10W40
H-TECH 100 4T 10W40
H-TECH 100 10W40
H-TECH 100 PLUS 5W30
H-TECH MULTISTANDARD 5W40

 1. Motul 5100 4T Synthetic Blend Motor Oil - Motul Fluids and Lubricants

  Motul 5100 4T Synthetic Blend Motor Oil - Motul Motorcycle Fluids and Lubricants : Uses new ester synthetic base stock. Bonds electrochemically with metals. ....

 2. MOTUL 300V SYNTHETIC MOTOR OIL - Motul 300V Synthetic Motorcycle Motor
  $14.95 new
  ProCycleDepot.com

  MOTUL 300V SYNTHETIC MOTOR OIL - Motul 300V Synthetic Motorcycle Motor

  Motul 300V Synthetic Motorcycle Motor Oil Double Ester Technologys two types of esters provide excellent lubricity, better engine response and maximum ....

 3. MOTUL 3000 4T Motor Oil 20W50 1 gal
  $31.99 new
  Cycle Gear Direct

  MOTUL 3000 4T Motor Oil 20W50 1 gal

  Features and Benefits Multi-grade oil developed for 4-stroke air- and liquid ... high performance riding and racing CLICK HERE to learn more about Motul oils!

 4. Motul 7100 Synthetic Ester Motor Oil
  $10.45 new
  $22.45 with tax and shipping
  Superbike Toy Store

  Motul 7100 Synthetic Ester Motor Oil

  Motul 7100 Synthetic Ester Motor OilRecommended for all 4-stroke motorcycles with catalytic convertersEster technology improves engine responseProprietary ....

 5. Motul / K&N Motorcyle Oil Change Kit
  $34.99 new
  $42.99 with tax and shipping
  SoloMotoParts.com

  Motul / K&N Motorcyle Oil Change Kit

  ... on/off) with 3 Quarts/Liters of high performance 10W40 Motul Engine Oil and save! ... model and year of your motorcycle so we can get you the right filter.

 6. MOTUL 5100 4T SYNTHETIC BLEND OIL
  $26.99 new
  oneidasuzuki.com

  MOTUL 5100 4T SYNTHETIC BLEND OIL

  "GALLON 10W40 #36010060 GALLON 15W50 #36010063 4 LITER 10W50 #36010062".

 7. Motul 5100 Ester/Synthetic Engine Oil Motul Oil Lube
  $10.95 new
  $17.94 with tax and shipping
  Motorcycle Superstore

  Motul 5100 Ester/Synthetic Engine Oil Motul Oil Lube

  ... an anti?foaming agent that keeps oil pressure high and heat transfer at a maximum. Motul 5100 Ester/Synthetic Engine Oil Street Motorcycle Oils-Chemicals.

 8. EA/MOTUL SHOCK OIL 2.5W-20W - MOTUL USA INC -

  EA/MOTUL SHOCK OIL 2.5W-20W - MOTUL USA INC -

  EA/MOTUL SHOCK OIL 2.5W-20W - MOTUL USA INC -.

 9. MOTUL 3000 4T 10W40 1 GALLON OIL 3000 4T OIL
  $29.10 new
  Motorcycle Acc. Whse

  MOTUL 3000 4T 10W40 1 GALLON OIL 3000 4T OIL

  MOTUL 3000 4T 10W40 1 GALLON OIL 3000 4T OIL SIZE: Gallon; ... oil made for the demands of today`s air- or water-cooled 4-stroke motorcycle engines; ....

 10. Motul 3000 Petroleum Oil Motul Oil Lube
  $7.95 new
  $14.94 with tax and shipping
  Motorcycle Superstore

  Motul 3000 Petroleum Oil Motul Oil Lube

  ... Street Motorcycle Oils-Chemicals - Motul 3000 Petroleum Motor Oil, Premium high performance engine oil for all 4?stroke motorcycles with or without a ....

Motul Brake Fluids
Motul Brake Fluids

Motul Engine Oils - Gasoline and Diesel
Motul Racing Oils
Motul Racing Oils
Gearbox Fluids
Gearbox Fluids
Motul Coolants
Motul Coolants
Motul Karting Products
Motul Karting Products
MOTUL Classic Oils
MOTUL Classic Oils
Motul Greases
Motul Greases
Motul Cleaners
Motul Cleaners
MOTUL Racing Products and Apparel

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét